Een nieuw schandaal in de rundvleesindustrie: het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft tijdens een controle bij Veviba in Bastenaken ernstige inbreuken vastgesteld op de voedselveiligheid.

Uit de controle bleek dat maar liefst 65% van de gecontroleerde producten niet in orde was. Daarnaast werd er in bereide vleeswaren vlees verwerkt dat niet geschikt is voor menselijke consumptie, werd er gefraudeerd met invriesdata,… Een grote blamage voor de hele rundvleessector. Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme heeft daarom in overleg met het FAVV besloten om de erkenning van Veviba in te trekken.

 

"Het vertrouwen in alle ondernemingen van de Veviba Groep is onherstelbaar beschadigd"

Delhaize en Colruyt, klanten van de Verbist groep, hebben hun samenwerking met alle filialen van de Veviba Groep onmiddellijk opgeschort. Daarnaast haalden ze ook meteen alle producten van het vleesbedrijf uit de rekken. “De vastgestelde wanpraktijken zijn absoluut onaanvaardbaar voor Delhaize en hebben het vertrouwen in  alle ondernemingen van de Veviba Groep op een onherstelbare manier geschonden”, meldt de retailer. “Delhaize maakt geen enkel compromis inzake voedselveiligheid en duldt dan ook geen enkele inbreuk hierop. Bijgevolg werd de beslissing genomen om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten en dit met alle filialen van de Veviba Groep. Het gaat om de bedrijven Veviba in Bastenaken, Adriaens in Zottegem, Lanciers in Rochefort en Verbist in Izegem”. Het is echter niet de eerste keer dat het slachthuis van Izegem in opspraak komt rond dierenmishandeling. Zo gaf dierenrechtenorganisatie Animal Rights in september nog schokkende beelden vrij van mishandelde dieren in het beruchte slachthuis.

Delhaize heeft ondertussen alle producten van de Veviba groep uit de rekken gehaald. Daarbij gaat het om zo’n 300 referenties. “Delhaize maakt momenteel afspraken met alternatieve leveranciers om de aanvoer van rundvlees in haar winkels zo goed als mogelijk te verzekeren”, verduidelijkt de retailer.

Toch is België niet het enige slachtoffer. Zo zou Veviba ook vervallen vlees hebben uitgevoerd naar Kosovo.