De vooruitzichten voor de werkgelegenheid in de sector van de food en non-food distributie zouden goed zijn. Een onderzoek dat is uitgevoerd door C&S Research voor Retail Angels laat zien dat 26% van de retailers van plan is om de komende zes maanden meer personeel aan te trekken dan gedurende afgelopen zes maanden. In Vlaanderen lijken de vooruitzichten het best. Een derde van de ondervraagde werkgevers in Vlaanderen rekent namelijk op een opleving van de werkgelegenheid, tegen 15% in Wallonië. Bedrijven met meer dan 20 werknemers zouden bovendien twee keer zoveel nieuwe personeelsleden aanwerven dan die met minder dan 20 werknemers. Het voornemen om te werven verschilt per sector: DHZ (23,1%), automobiel (22,3%), kleding (20,1%) en voeding (18,2%).

In Vlaanderen houdt bijna één op de zes nieuwe banen verband met de retailwereld. De grote en kleine winkels zijn de grootste particuliere werkgevers van de Belgische economie met meer dan 434.000 werknemers.