Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) wil de regels die eind vorig jaar zijn afgesproken rond nachtwerk in de e-commerce, evalueren. Die regels bepalen dat akkoorden op bedrijfsniveau worden afgesloten. Maar geen enkel bedrijf heeft al een aanvraag ingediend. Daarom stuurt hij aan op een regeling via een wet. Dat klinkt bij BeCommerce als muziek in de oren.

De Croo zei bij de voorstelling van de jongste ‘Barometer van de Informatiemaatschappij’ door de FOD Economie dat het verontrustend is dat, ondanks het feit dat de onlinehandel in ons land aan een stevige inhaalbeweging bezig is, in de e-commerce er naar schatting 30.000 à 40.000 jobs aan het buitenland zijn verloren gegaan. “Slechts twee van de grootste tien e-commercespelers in België zijn Belgische bedrijven,” stelde hij vast. Volgens De Croo wordt de Belgische markt te veel vanuit het buitenland bediend en dat heeft volgens hem te maken met de regels rond nachtwerk die te streng zijn. Eind vorig jaar is er wel een akkoord bereikt binnen de e-commercesector, maar het KB voorziet dat nachtwerk binnen de bedrijfs-cao’s moet geregeld worden. Sindsdien heeft geen enkel bedrijf die mogelijkheid kunnen omzetten in een bedrijfsakkoord, betreurde De Croo.

Hij wil daarom de huidige wetgeving de komende weken evalueren en zien waarom er tot op vandaag geen enkel e-commerce bedrijf al een bedrijfs-cao rond nachtwerk heeft. Die evaluatie zou kunnen leiden tot een regeling bij wet, die sectorieel en niet meer bedrijfsgebonden zou zijn. Hiervoor zal hij echter zijn collega minister van Werk Kris Peeters moeten overtuigen. Die zei een maand geleden in de Kamer aan Patricia Ceysens (Open Vld) – die tevens voorzitter van BeCommerce is - dat het probleem van het nachtwerk via een wetsvoorstel oplossen, ‘geen goed idee’ is. Anderzijds kan ook Peeters niets anders doen dan de huidige regels evalueren. Als minister van Werk is het een smet op zijn blazoen dat de jobs in de e-commerce in het buitenland en niet in België worden gecreëerd.

BeCommerce

Dat er aangestuurd wordt op een wet om het probleem te regelen, maakt BeCommerce blij. Volgens BeCommerce-directeur Carine Moitier blijkt de aanpak via het KB van begin dit jaar en de bedrijfsakkoorden te falen. “Geen enkel groot bedrijf – met een vakbondsvertegenwoordiging dus – in de e-commerce heeft tot op heden een aanvraag ingediend,” zei ze aan Gondola. Volgens haar is dat te wijten aan de stugge houding van de vakbonden. “Daarom vraagt BeCommerce dat er een wettelijke regeling komt die nachtwerk in de e-commerce mogelijk maakt. Daarbij heeft niet zozeer minister De Croo, maar vooral minister Peeters de kaarten in handen,” zei ze nog.

Overigens waarschuwde zij ervoor dat niet alleen het verbod op nachtwerk het probleem is. “Dat is slechts één van de luiken. Ook de regels rond zaterdag- en zondagwerk, bijvoorbeeld, moeten herzien worden opdat wij op hetzelfde niveau zouden zitten als de webhandelaars in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Wij vragen dus aan minister Peeters dat hij een nieuwe, bredere strategie zou uitwerken opdat de blokkeringen opgeheven worden,” aldus Moitier tot slot.