Steeds meer retailers wereldwijd kiezen voor pool pallets. Ze beseffen dat de oude ruilsystemen te veel administratie en extra kosten met zich meebrengen. Bovendien worden de kwaliteitseisen voor pallets steeds strenger. Steeds meer mensen zijn dan ook overtuigd van een duurzaam poolingsysteem. Wij geven een overzicht van de 10 grootste voordelen...

Naast het realiseren van significante kostenbesparingen, verleggen alsmaar meer bedrijven de focus op verduurzaming van de supply chain. Ketenefficiency en ketenverduurzaming worden onder andere gerealiseerd dankzij de gestroomlijnde inzet van pallets. Retailers beamen dit en verwachten steeds vaker van hun leveranciers dat ze gebruikmaken van een poolingsysteem. Beschadigde pallets leveren immers operationele problemen op bij retailers, omdat die steeds meer gaan werken met geautomatiseerde magazijnen. Een pallet pool biedt daarvoor de oplossing, en dat beseffen leveranciers maar al te goed. Een overzicht van de belangrijkste voordelen van pallet pooling voor de hele supply chain.

Voordeel 1: Gegarandeerde kwaliteit

Een slechte kwaliteit van de pallet, met een beschadiging, kan operationele problemen opleveren met omstapel- en retourkosten tot gevolg. Een poolingsysteem waar de kwaliteit gewaarborgd is, biedt de oplossing. Doordat de palletpoolprovider eigenaar is van de pallets hebben gebruikers één partij die aanspreekbaar is voor de kwaliteit en de herverdeling van de pallets.

Voordeel 2: Geen investeringen in pallets door gebruikers

Tot op heden waren gebruikers genoodzaakt zelf te investeren in pallets. Partijen schaffen naar eigen wens pallets aan, wat resulteert in een overschot op de totale behoefte op de markt. Dat is inefficiënt en leidt tot onnodig kapitaalbeslag. Maar daar komt met de pallet pooling verandering in. De poolprovider calculeert de behoefte op macroniveau en investeert in het aantal benodigde pallets. Daardoor hoeven gebruikers zelf geen geld meer te investeren in het aanschaffen van pallets en ligt het totale investeringsniveau lager ten opzichte van de oude situatie. 

Voordeel 3: Transparantie door all-in tarief

Er wordt gewerkt met één tarief, waarin alle kosten zoals het leveren, collecteren, sorteren en repareren van pallets zijn verwerkt. Dat maakt het gebruik transparant en zorgt ervoor dat kosten makkelijk in kaart worden gebracht. 

Voordeel 4: Poolpallets dragen bij tot de circulaire economie

Een pallet circuleert gemiddeld tien jaar in de pool. Defecten worden direct gerepareerd zodat de pallet altijd aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet en zo lang mogelijk inzetbaar blijft. Daarnaast zijn de productiemethoden van pallets efficiënt en duurzaam. Zelfs het resthout krijgt een duurzame bestemming. Houtkrullen worden dan weer verkocht als stalbedding en overig resthout dient bijvoorbeeld als energiebron voor droogovens. 

Voordeel 5: Optimale inzet van transportcapaciteit

Wanneer niet gebruik wordt gemaakt van een poolingsysteem worden pallets één op één geruild. Dit is omslachtig en leidt tot productiviteitsverlies in de distributiecentra van klanten. Ook op transportgebied creëert het ruilsysteem onnodige kosten doordat transporteurs na levering met kleine stapels pallets vertrekken, waardoor het inzetten van een efficiënte retourvracht onmogelijk wordt. Deelvrachten worden juist vermeden door poolproviders omwille van efficiency en duurzaamheid. Dankzij een optimale beschikbaarheid op landelijk niveau zorgt de poolprovider voor een efficiënte verdeling van pallets per gebruiker, afhankelijk van gewenste locatie. In tijden van transportschaarste is dit een belangrijk voordeel.

Voordeel 6: Optimale beschikbaarheid van pallets

Het oude ruilsysteem garandeert geen beschikbaarheid van pallets op de leverlocatie. Concreet betekent dit, dat wanneer er zich beschikbaarheidsproblemen voordoen er onnodige transportbewegingen volgen doordat de chauffeur nadien nog een keer terug moet. Dit laatste draagt natuurlijk niet bij tot een efficiënt transportgebruik. De poolprovider garandeert met het duurzame poolingsysteem de beschikbaarheid van pallets, wat een zorg wegneemt bij de gebruikers. 

Voordeel 7: Kortere docktijd

Doordat het poolsysteem het één op één ruilen elimineert, kan een vrachtwagen na het lossen direct weer vertrekken. Dit resulteert in een snelle aan- en afvoer van pallets en reduceert daarmee de verblijftijd op het distributiecentrum van de klant. 

Voordeel 8: Verhoogde productiviteit heftruck

Door te werken met maximaal beladen retourvrachten hoeft de heftruckchauffeur minder heen en weer te rijden tijdens het laden van de vracht. 

Voordeel 9: Minder tijd kwijt aan palletadministratie

De discussie bij het één op één ruilen gaat vaak over saldo’s, het aantal pallets dat partijen nog verschuldigd zijn en het verschil in kwaliteit tussen de geleverde pallet en de geretourneerde versie. Een pallet heeft een bepaalde waarde, maar die is niet zo hoog dat het die omslachtige handelingen rechtvaardigt. Pallet pooling is simpel en resulteert in essentie in volledige ontzorging van de klant. Die moet enkel doorgeven hoeveel pallets er waar en wanneer nodig zijn. Poolproviders registreren het aantal palletbewegingen en hanteren een vereenvoudigd bestelsysteem.

Voordeel 10: Meer tijd en kostenbesparingen

Het gebruiken van een pallet poolsysteem leidt tot een reductie van fysieke én administratieve handelingen. De gebruiker krijgt hierdoor meer tijd (en dus geld) om zich te concentreren op hun eigen corebusiness. 

Het poolsysteem van IPP biedt een uitstekende oplossing voor de leverancier die nog niet is overgestapt op pool pallets. Het IPP-concept ‘Eenvoudig Werkt Beter’, staat garant voor een hoge kwaliteit tegen één scherp tarief. Meer informatie over het pooling model? Lees dan hier verder.