In samenwerking met de FOD Volksgezondheid maakt Comeos zijn aanbevelingen kenbaar voor de Belgische retailsector om met het coronavirus om te gaan.

Kassa’s

 • Voorzie zeep en handgels
 • Vermijd handcontact en stimuleer zoveel mogelijk elektronische betalingen

Personeel

 • Was regelmatig je handen
 • Vermijd fysiek contact tussen collega’s
 • Reizen worden niet afgeraden, tenzij in risicogebieden
 • Vergaderingen moeten niet afgelast worden

Leveranciers

 • Vermijd fysiek contact
 • Wijs leverancier op handhygiëne

Houd afstand

 • Bewaar voldoende afstand tussen klanten

Reinig regelmatig

 • Gladde oppervlakten
 • Zelfscans
 • Winkelkarren

Ziek personeelslid

 • Als je je ziek voelt, ga dan naar huis en bel de huisarts
 • In geval van positieve test zal de regionale gezondheidsinspectie contact opnemen met de werkgever
 • Extra maatregelen zijn niet nodig tenzij de gezondheidsinspectie dat vraagt