Het vertrouwen van Europese consumenten in de voedingssector, van fabrikanten over retailers tot restaurants, slinkt. Slechts iets meer dan de helft gelooft dat voeding veilig is, slechts 36% gelooft dat hun voeding duurzaam is. 

Een jaarlijkse bevraging van EIT Food, een Europees partnerschap van bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra dat een hoogwaardige voedingssector nastreeft, laat zien dat consumenten niet meteen hoog oplopen met de belangrijkste actoren in de voedingsketen. Amper 53% van de consumenten denkt dat hun voeding veilig is, slechts 44% gelooft dat het gezond is en 36% gelooft dat hun voedingsproducten duurzaam zijn. Het vertrouwen van consumenten is de voorbije jaren niet gegroeid, wat een bron van zorg is, zegt EIT Food. 59% is er wel van overtuigd dat de sector smaakvolle producten op de markt brengt. Boeren zijn de schakels die het meeste vertrouwen genieten bij consumenten (65%), op enige afstand gevolgd door retailers (50%) en restaurants en cateraars (48%). Fabrikanten (46%) en autoriteiten (45%) genieten vertrouwen bij de minderheid van de consumenten. Lokale boeren die milieuvriendelijk produceren genieten het meest vertrouwen. Zowel bij landbouwers als retailers zit het cijfer sinds 2021 in dalende lijn. Consumenten verwachten van retailers dat ze meer doen om gezonde, lokale en duurzame voeding te promoten en hun keuzes te beïnvloeden door minder verpakking te gebruiken en afval te minimaliseren. Opvallend daarbij is dat duurzaamheid tegelijk minder belangrijk geworden is bij consumenten: in 2020 had 78% nog de intentie duurzaam te leven, vorig jaar zakte dat naar 71%. EIT Food zegt in die context dat een gesegmenteerde aanpak nodig is, gericht op mannelijke, jonge en lager opgeleide consumenten en consumenten die in landelijke gebieden wonen. Dat zijn de groepen die het minst bekommerd zijn om gezondheid en duurzaamheid bij de voedingskeuzes die ze maken en waar er het meest vooruitgang te boeken is. De bevraging gebeurde bij 19.642 consumenten in achttien landen en werd door Ipsos uitgevoerd in augustus en september van vorig jaar.