De sociale bemiddelaar is er gisteren niet in geslaagd de gesprekken tussen Delhaize en vakbonden vlot te krijgen. Na tien uur onderhandelen kwam er geen enkele toenadering tussen beide partijen.

Directie en vakbonden staan na tien uur onderhandelen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. “We hebben op witte rook gewacht, maar voor de directie kan er niet gediscussieerd worden over een alternatief voor het plan om de eigen winkels te verzelfstandigen”, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. “Delhaize zegt dat verzelfstandiging de enige manier is om de winkels rendabel te maken, maar toont op geen enkele manier hoe.” De vakbonden kondigden op een persconferentie aan dat de acties zullen verder gaan. “We hebben op voorhand onze leden geconsulteerd en daaruit bleek dat als we met lege handen terugkomen, de acties zeer waarschijnlijk in volume zullen toenemen”, zegt Wilson Wellens van ACLVB. In Vlaanderen zouden de acties gerichter worden. Zo zouden er vliegende pikketten kunnen komen of telkens andere winkels kunnen geviseerd worden om deurwaarders te ontwijken. Ook willen de vakbonden de bevoorrading van de winkels zoveel mogelijk bemoeilijken. Bij Delhaize is er ontgoocheling over het feit dat de gesprekken niets opleverden. De supermarktketen zegt wel “verder in te zetten op een serene en constructieve dialoog”. Er is nog geen datum voor een nieuw gesprek vastgelegd. Voor de vakbonden moet dat gesprek er niet komen als de directie geen duimbreed wil afwijken van zijn plan. Ze peilen nu bij hun achterban naar hoe groot de actiebereidheid is en hoever het personeel wil gaan. Deze week zakte het aantal winkels dat dicht bleven naar 20, het laagste sinds het begin van de acties.