Wallonië en Brussel willen de dunne plastic zakjes voor fruit en groenten in de supermarkt verbieden. Comeos, de sectororganisatie voor Belgische retailers, hekelt de verschillende regels in de verschillende regio's en vindt het verbod contraproductief. "Paradoxaal genoeg zal het verbod op plastic zakken voor meer verpakking zorgen."

Het Waals parlement debateert over een verbod op plastic zakken voor eenmalig gebruik. Ook in Brussel zijn er plannen voor een dergelijk verbod, terwijl de positie van de Vlaamse regering nog onduidelijk is. Comeos slaat alarm: de regio’s werken met verschillende termijnen en bepalingen, zodat consument noch handelaar zal begrijpen welke zakken waar toegelaten zijn. 

“Wallonië en Brussel willen plastic zakken verbieden, maar zij hanteren verschillende regels en verschillende termijnen voor verschillende types plastic zakken. De plannen van Vlaanderen zijn nog niet gekend”, zegt Dominique Michel (CEO van Comeos). “Voor handelaars is dit een nachtmerrie: zij hebben winkels over het hele land en zullen dus scherp in de gaten moeten houden waar ze welke zakjes gebruiken. Klanten winkelen zelden binnen één zelfde regio, ook voor hen wordt dit zeer complex. Bovendien zijn de deadlines veel te krap, plastic kassazakken voor eenmalig gebruik zijn in Wallonië bijvoorbeeld al verboden vanaf december: er is tijd nodig om de consument te sensibiliseren en alternatieven te ontwikkelen.”

"Papieren zakken geen goed alternatief"

“Voor de ultrafijne zakjes voor verse voeding is er geen alternatief”, stelt Michel. “Papieren zakken zijn gemiddeld 3,5 keer duurder en bieden onvoldoende bescherming. Om hygiënische redenen zijn plastic zakken voor verse voeding onontbeerlijk: het vocht van vis of vlees wordt door papier opgezogen en afgegeven, verse groenten en fruit maken het papier ook nat waardoor het scheurt. Het tijdverlies aan de kassa zal de handel miljoenen euro’s per jaar kosten, omdat de kassierster de zakken moet openen om de inhoud te controleren. Ook de weegschalen zijn niet gemaakt voor andere zakjes. Tot slot kunnen onze vrachtwagens vijf keer minder papieren zakken vervoeren dan fijne plastic zakjes – dit komt het milieu en de mobiliteit niet ten goede.”

"Verbod zorgt voor meer verpakking"

“Sinds 2003 verminderden wij vrijwillig de totale hoeveelheid plastic zakken voor eenmalig gebruik met 80%. Op eigen initiatief, zonder inmenging van de overheid. We zoeken ook al jaren intensief naar alternatieven voor plastic zakjes, maar dit is niet eenvoudig. De Waalse overheid gooit een deel van dit onderzoek nu overboord: plastic alternatieven, zoals volledig composteerbare plastic tasjes, worden ook verboden. Omwille van al deze problemen, zullen supermarkten overstappen op meer voorverpakte groenten en fruit, en dus meer verpakkingen, terwijl iedereen zich net inspant om die afvalberg te verminderen. De maatregel bereikt dus het tegengestelde van wat hij beoogt”, zegt Michel.

Zelfde regels in hele land

“Wij vragen de beleidsmakers om ruimte te laten voor innovatie en de handelaars meer tijd te geven om alternatieven te ontwikkelen. Voor bepaalde producten, zoals vis of vlees, moeten plastic zakjes vanwege hygiënische redenen en de voedselveiligheid toegelaten blijven. Tot slot vragen wij de regionale overheden om een eenvormige besluitvorming voor het hele land, zodat de regels gelijk zijn in de drie gewesten. We stellen vast dat dit op dit moment niet het geval is in Brussel en Wallonië, met nochtans bevoegde ministers van eenzelfde partij”, besluit Michel.