Comeos is positief over de maatregelen die de regering neemt om bedrijven te steunen na de aanslagen. De federatie benadrukt wel het belang van structurele maatregelen, omdat bedrijven de economische gevolgen van de aanslagen nog lang gaan voelen. 

“De maatregelen die de regering deze ochtend voorgesteld heeft, gaan absoluut in de goede richting, zowel op fiscaal als op sociaal vlak”, zegt Dominique Michel (CEO van Comeos). “Maar deze maatregelen zijn eigenlijk een reddingsboei die de regering de bedrijven aanreikt, om op korte termijn enkele noodzakelijke stappen te zetten. De economische impact van de aanslagen gaat nog maanden aanslepen: we hebben dus ook nood aan structurele oplossingen op de lange termijn.”

Dringend werk maken van structurele maatregelen

“We moeten onze economie voor een deel heropbouwen. Daarom stellen wij voor om een taskforce op te richten met daarin de overheid, dienstensectoren, culturele actoren en mobiliteitsspelers om enkele markante projecten te lanceren die Brussel dynamiseren”, stelt Michel.

“Daarnaast vragen we om een aantal structurele maatregelen te versnellen, zoals de modernisering van de arbeidsmarkt. De uren die werknemers nu niet werken omdat er geen klanten zijn, zouden we later – uiteraard in overleg met de werknemers – flexibel moeten kunnen inzetten. Tot slot is er dringend nood aan een project waarbij de federale regering en de gewesten samen problemen in en rond Brussel aanpakken, denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, veiligheid en infrastructuur”, besluit Michel.