Alexandre Bompard, CEO van Carrefour, heeft zijn strategisch plan "Carrefour 2026" gepresenteerd. De commerciële ambities die eruit spreken, betekenen niet dat de milieu- en sociale ambities worden opgegeven. Meer dan ooit wil Carrefour de leidende retailer zijn in de voedseltransitie. 

De Franse supermarktketen zet in zijn nieuwe strategische plan stappen op het gebied van prijs en prijsbeeld, een cruciaal element in deze tijden. Ten eerste zet Carrefour zijn schouders onder de huismerken: het eigen merk zal in 2022 een marktaandeel hebben van 33% van de merken van de groep (in 2018 was dat nog maar 25%), en in 2026 zou het 40% moeten vertegenwoordigen. Voor Carrefour, de uitvinder van huismerken in de jaren zeventig, is dit niet alleen een terugkeer naar zijn wortels, maar een aanzienlijke strategische verschuiving. In het persbericht staat dat het gehele voedselaanbod zal worden aangepast en vereenvoudigd. De assortimenten zullen worden herzien op basis van gegevens, met als doel "de zichtbaarheid en de grotere beschikbaarheid van het merk Carrefour en de eerste prijzen" te bevorderen. (...) Dit zal gepaard gaan met een vermindering van de assortimenten met 20% om de leesbaarheid van de schappen te verbeteren, de aankopen te masseren en de operaties te vereenvoudigen.

Carrefour, een discounter? 

De beweging heeft ook gevolgen voor het non-foodaanbod, dat Carrefour groter en leesbaarder wil maken. Het aandeel eigen merkproducten in het vaste assortiment zou moeten stijgen van 32% nu tot 50% in 2026. De assortimenten zelf zouden met 40% worden verminderd in het permanente assortiment, en er zou meer nadruk worden gelegd op seizoensgebonden animaties en "In & Out". De "blitzzone" heeft nog een lange weg te gaan... . Met een groter aandeel huismerken, vereenvoudigd aanbod en een kleiner assortiment is de vraag: wordt Carrefour een discounter? Zo ver zullen we niet gaan, maar Carrefour herinnert ons eraan dat de hypermarkt op zijn eigen manier ook een discountformule is en gaat deze taal benadrukken. En de groep is ook van plan discountwinkels te ontwikkelen, naar het model van de Braziliaanse keten Atacadão, die een groot succes is: 270 verkooppunten vandaag, en 200 meer in 4 jaar. Sterker nog: in het najaar van 2023 kondigt Carrefour de lancering van Atacadão aan... in Frankrijk!

Het duurzame aspect

Carrefour versnelt verder zijn inzet voor de klimaattransitie. Tegen 2025 wil de Groep de voedselverspilling in winkels met 50% verminderen (ten opzichte van 2016), 100% van het afval in winkels terugwinnen en 100% herbruikbare, recycleerbare of composteerbare huismerkverpakkingen realiseren. In Frankrijk zal 80% van de folders in 2024 digitaal zijn. In 2020 heeft Carrefour een traject van 1,5°C vastgesteld voor zijn directe emissies. Nu nodigt het zijn belangrijkste leveranciers (Top 100) uit om ook een traject van 1,5°C vast te stellen tegen 2026, en het verbindt zich ertoe hen uit te sluiten als ze niet aan deze voorwaarde voldoen... . De groep wil ook 8 miljard euro besteden aan duurzame landbouw via gecertificeerde producten.

Pooling van aankopen

Geen strategisch plan zonder kostenbeheersing. "Waar mogelijk zal Carrefour zich laten inspireren door de beste praktijken ontwikkeld door zijn franchisenemers", aldus het concern, dat zegt "de dialoog, de dienstverlening en de kwaliteit van de bijstand aan de franchisenemers, wier gewicht voortdurend toeneemt, te willen versterken".  Meer dan 90% van de toekomstige winkelopeningen in Europa zullen in franchise plaatsvinden. Carrefour is bezig met een bundeling van bevoorrading en inkoop op Europese schaal om tegen 2026 meer dan 50% in FMCG te bereiken, via de oprichting van Eureca, zijn Europees inkoopcentrum voor grote leveranciers. Er moet een gecentraliseerde organisatie op Europese schaal worden opgericht om ook 70% van de niet-voedingsproducten te harmoniseren. De groep verwacht tegen 2026 4 miljard te besparen met een vereenvoudigde en efficiëntere organisatie. Er zij ook op gewezen dat Carrefour een joint venture opricht met Publicis, waarin het een belang van 51% heeft. Deze nieuwe entiteit zal profiteren van de gecombineerde expertise van de twee partners op het gebied van retail media.