Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft een negatief advies gegeven voor het protocolakkoord dat ondertekend werd tussen Carrefour en de vakbonden in het kader van het transformatieplan Carrefour 2022. Nochtans werd er in Wallonië en in Brussel wel groen licht gegeven. Het is dus aan federaal minister van werk Kris Peeters om de knoop door te hakken.

Afgelopen maand zijn de vakbonden en de directie van Carrefour tot een overeenkomst gekomen over het sociaal plan en de arbeidsorganisatie. In het protocolakkoord was onder meer sprake van brugpensioen voor werknemers vanaf 56 jaar, vrijwillig vertrek, interne overplaatsingen en de halftijdse eindeloopbaan (tijdskrediet) voor 55-plussers. Toch zorgde het akkoord meteen voor de nodige heisa bij politici. Het brugpensioenmodel (SWT,  het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) dat wordt toegekend aan 56-plussers bij Carrefour moet immers niet alleen worden goedgekeurd door de federale regering, maar volgens het kabinet van federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), ook door de regio’s, zoals de 6de staatshervorming het voorschrijft. Concreet is het de federaal minister van Werk die het laatste woord heeft en die advies moet vragen aan de regionale ministers van werk die onder meer instaan voor outplacement. N-VA sprak zich daarop meteen openlijk uit tegen het protocolakkoord, omdat het, volgens de partij, enkel het beleid van de federale regering verzwakt.

Sindsdien gonst het van de geruchten. Maar vandaag liet Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), zoals verwacht, weten dat hij het voorstel van Carrefour verwerpt. In een persbericht heeft hij het over een verkeerd signaal dat aan de werknemers wordt gegeven. “In het plan wordt voorgesteld om ongeveer 600 mensen op vervroegd SWT te sturen. Ik vind dat een heel erg slecht idee in de arbeidsmarkt van vandaag. Mensen met SWT zijn namelijk wettelijk niet verplicht om zelf actief naar werk te zoeken. Op een moment van krapte op de arbeidsmarkt is dat een totaal verkeerd signaal”, reageert Muyters.

Wallonië en Brussel reageren dan weer positief op het protocolakkoord. De bal ligt nu dus in het kamp van Kris Peeters om de knoop door te hakken. Toch weigert Peeters te reageren zolang de procedure nog loopt, aldus zijn kabinet. Peeters hoopte tot nu toe om dezelfde condities voor werknemers uit Wallonië, Brussel en Vlaanderen te kunnen invoeren.