Politiek bemoeit zich met akkoord over sociaal plan tussen Carrefour en vakbonden

De directie van Carrefour België en de vakbonden zijn tot een overeenkomst gekomen over het sociaal plan en de arbeidsorganisatie. Dat akkoord zou zich vanaf donderdag kunnen vertalen in een collectieve arbeidsovereenkomst.

 

De directie van Carrefour en de vakbonden hebben alles op alles gezet om nog voor de zomer tot een akkoord te komen en dat zou nu eindelijk het geval zijn. Volgens de Franstalige krant La Libre zouden de twee partijen tot een compromisvoorstel gekomen zijn over het sociaal plan en de arbeidsorganisatie. Die ‘compromistekst’ moet nog uitgebreid bestudeerd worden binnen de vakbonden vooraleer het zich kan vertalen in een collectieve arbeidsovereenkomst. Het einde van de onderhandelingen over het sociaal plan zouden dus voor vrijdag kunnen zijn, de dag waarop een bijzondere ondernemingsraad plaatsvindt die de Wet-Renault omtrent het collectieve ontslag beëindigd.

 

Hoewel ze het bestaan van een compromisvoorstel bevestigen, willen noch de directie van Carrefour, noch de vakbondsafgevaardigden uitweiden over de inhoud van het voorstel, waar La Libre toegang tot heeft.

 

Brugpensioen, overplaatsing en tijdskrediet

 

Concreet zal het vertrek van de 1.233 ontslagenen gebeuren op basis van brugpensioen voor mensen vanaf 56 jaar (sinds 25 januari 2018), vrijwillig vertrek, interne overplaatsingen en de halftijdse eindeloopbaan (tijdskrediet) voor 55-plussers. Daarnaast moet Carrefour ook een tewerkstellingscel financieren die de voormalige werknemers aan nieuw werk zal helpen.

 

Afgezien van de werknemers die op brugpensioen kunnen vertrekken, directeurs, slagers, bakkers en banketbakkers, zal het vrijwillig vertrek zich richten op de werknemers van de vijf hypermarkten die zullen omgevormd worden tot Carrefour Markets (Genk, Belle-Ile, Haine-Saint-Pierre, Westerlo en Brugge Kruispoort). Mensen die vrijwillig vertrekken krijgen een premie van 135% van de wettelijke opzegtermijn.

 

De interne overplaatsingen zullen zich dan weer vooral richten op werknemers met een contract van onbepaalde duur.

 

Oprichting van een sociaal lab

 

De directie heeft zich ook geëngageerd om een winkelpark van 39 hypermarkten en een toereikend tewerkstellingsvolume te behouden tot het einde van 2021. Daarnaast zal geen enkele werknemers met een contract van onbepaalde duur wegens besparingen ontslagen kunnen worden tot 2022. Verder zal ook de polyactiviteit getest worden. Carrefour zou, volgens La Libre, een sociaal lab oprichten om de polyactiviteit van zijn medewerkers en de vierdagenweek te testen.

 

Toch is nog niet alles geregeld. De twee partijen zullen nog verschillende keren moeten samenzitten om te beslissen hoe ze de cijfers zullen verbeteren en hoe ze kunnen besparen zonder aan de koopkracht van het personeel te komen. De vakbonden spreken alvast van een overwinning.

 

N-VA zet zich af tegen compromis

 

Het akkoord dreigt echter in gevaar te komen. Het brugpensioenmodel (SWT,  het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) dat wordt toegekend aan 56-plussers bij Carrefour moet immers niet alleen worden goedgekeurd door de federale regering, maar volgens het kabinet van federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), ook door de regio’s, zoals de 6de staatshervorming het voorschrijft. Maar nu roept N-VA Kris Peeters op om geen groen licht te geven, aangezien het volgens hen een compleet verkeerd signaal zou zijn naar bedrijven en werknemers, zeker nu er sprake is om Belgen langer te laten werken. Dit voorlopig akkoord zou dus enkel het beleid van de federale regering verzwakken, aldus de N-VA.

 

Als het van Brussels minister van Werk Didier Gosuin (DéFI) afhangt, moet enkel de federale regering zijn goedkeuring geven. "De regio's zijn bevoegd voor outplacement als het gaat om naakte ontslagen. Is dat niet het geval, dan hebben ze geen bindend advies en moet dus enkel de federale regering zich hierover uitspreken", vertelt hij aan persagentschap Belga. Vlaams minister van Werk, Philippe Muysters (N-VA) roept Kris Peeters dan weer op om de wet te volgen of om zijn bevoegdheden naar Vlaanderen door te spelen...Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is op zijn beurt dan weer niet overtuigd van het brugpensioenvoorstel voor werknemers bij Carrefour. Hij roept zowel Kris Peeters als Philippe Muysters op om de hete aardappel niet meer door te schuiven en alles in gereedheid te brengen om de werknemers aan een nieuwe job te helpen. 

 

"De werknemers van Carrefour mogen niet gegijzeld worden!"

 

Deze politieke heisa zorgde natuurlijk voor de nodige kritiek bij de vakbondsafgevaardigden, die de politici dan ook oproepen om de werknemers van Carrefour niet te gijzelen. "De laatste 24u bekritiseren bepaalde partijen het SWT voorzien in het ontwerp van het sociaal plan Carrefour en roepen ze de betrokken ministers op om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Wij vragen hen om tactvol en respectvol te zijn tegenover de werknemers die een herstructurering moeten ondergaan en om voor één keer respect te hebben voor het sociaal overleg", laat het BBTK weten. 

 

De vakbond benadrukt dat het ontwerp van het sociaal plan niet afwijkt van de wet en dat het SWT niet de enige voorziene maatregel is, aangezien tijdskrediet eindeloopbaan (55 jaar) eveneens is voorzien om ontslagen te vermijden. "Op te merken valt dat deze maatregel, die in het verleden mogelijk was op 50 jaar, door de federale regering strenger werd gemaakt: de leeftijd werd opgetrokken tot 55 jaar… Deze maatregel maakt het nochtans mogelijk om de werknemers halftijds aan het werk te houden (zo blijft onder meer de knowhow van de meest ervaren werknemers in het bedrijf). Tweemaal een halftijds tijdskrediet is één ontslagen werknemer minder…", benadrukt de socialistische vakbond.

 

"We stellen vast dat wat het al dan niet bindende aspect van het advies van de gewestelijke ministers betreft, deze laatsten niet alle op dezelfde golflengte lijken te zitten (zie uitspraak van minister Gosuin, de tewerkstellingscel zal worden uitgevoerd). Ter herinnering, de tewerkstellingscel is federaal, en behoort tot de bevoegdheid van de minister van Werk die bevoegd is ten opzichte van de maatschappelijke zetel. De gewestelijke ministers zijn bevoegd voor outplacement", vervolgt het BBTK. 

 

De vakbond vindt bovendien dat de politieke partijen kritiek leveren zonder zelf met een alternatief voor een herstructurering voor de dag te komen. "Wij weten dat de kiescampagne volop aan de gang is. Daarom roepen wij de politiek verantwoordelijken op om tactvol en respectvol te zijn tegenover de werknemers die een herstructurering moeten ondergaan en om voor één keer respect te hebben voor het sociaal overleg. Dames en Heren politici, neem jullie verantwoordelijkheid op en laat de “zachte” en wettelijke vertrekmogelijkheden verlopen zoals voorzien in het ontwerp van sociaal plan", klinkt het nog. 

 

Auteur: 

l.goethuysen@gondola.be

categorie: 

Laatste productlanceringen