bpost wil tegen 2022 uitgroeien tot een internationale e-commerce logistiekspeler. Om dat te bereiken, wil het bedrijf 45% van zijn inkomsten uit buitenlandse activiteiten halen en 60% van de inkomsten door pakjes- en logistiekacitiviteiten generen. Dat maakte het bedrijf bekend naar aanleiding van Capital Markets Day.

Naar aanleiding van Capital Markets Day maakte bpost zijn toekomstvisie voor 2022 bekend, evenals zijn drie strategische prioriteiten en de doelstellingen op middellange termijn voor de periode 2018-2022. Aangezien de traditionele activiteiten van bpost steeds meer onder druk komen te staan en het postvolume steeds sneller (tot -7 % in 2018) daalt, heeft bpost beslist om sterker in te zetten op het buitenland en zijn logistieke activiteiten. Zo moet tegen 2022 45% van de inkomsten voortkomen uit buitenlandse activiteiten en 60% van de inkomsten uit pakjes- en logistiekacitiviteiten. De voorbije jaren kon bpost namelijk de vruchten plukken van de indrukwekkende groei van pakjes (+28 % in 2017) en de groei in logistieke activiteiten gekoppeld aan e-commerce in België-Nederland (Be-Ne regio), Europa, Noord-Amerika en Azië.

“Onze Visie 2022 houdt in dat we verder gaan dan enkel postbedeling. We willen een in België gevestigde en efficiënte wereldwijde logistiekspeler voor e-commerce worden” zegt, Koen Van Gerven, CEO van bpost Group “Onze transformatie zet zich dus voort, om ons aan te passen aan de veranderende klantenbehoeften in onze snel evoluerende omgeving en Be-Ne regio en zo een duurzame toekomst voor het bedrijf te garanderen“.

Visie 2022

Om tot een internationale e-commerce logistiekspeler uit te groeien, focust het bedrijf zich op drie doelstellingen:

 

1. Een efficiënte leverancier blijven van post-, retail- en overheidsdiensten

bpost streeft ernaar om de klanten een betrouwbare universele postdienst te leveren en om tegelijkertijd een duurzame kasstroom uit deze activiteit te waarborgen. “De verwachte daling van het postvolume, die tot -9 % zou kunnen oplopen tegen 2022, zal meer en meer worden gecompenseerd door prijsherzieningen en bijkomende productiviteitsverbeteringen dankzij de vermindering van onze kosten”, zegt Kurt Pierloot, CEO Mail & Retail bij bpost. bpost zal onder meer een gedifferentieerd gamma van postproducten aanbieden om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de klanten. "De succesvolle heronderhandeling van het beheerscontract en de persconcessies, voorzien voor eind 2020, zal essentieel zijn om deze diensten doeltreffend en blijvend te kunnen blijven aanbieden", klinkt het nog. 

 

2. Winstgevende groei in de sector van de pakjes en logistiek in Europa en Azië

“De visie van bpost bestaat erin de vruchten te blijven plukken van de groei van de pakjes in zijn uitgebreide thuisregio “België-Nederland” voor de ‘last mile'-levering van de pakjes”, legt Luc Cloet, CEO Parcels & Logistics Europe and Asia, uit. bpost lanceerde een reeks initiatieven, zoals onder meer een geïntegreerd Be-Ne pakjesaanbod, waarbij het zijn partnerschap met DHL naar een hoger niveau tilt, een gedifferentieerd prijsbeleid en partnerschappen met belangrijke e-tailers. "Deze initiatieven zullen verder worden ondersteund door een voortdurend geoptimaliseerd operationeel model voor pakjes, een verhoogde sorteercapaciteit en een gespecialiseerde infrastructuur. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar kostensynergieën met de postbedeling", aldus bpost. Door verder te bouwen op zijn positie in Be-Ne en de knowhow van Radial, streeft bpost ernaar selectief uit te breiden in logistieke oplossingen voor e-commerce in Europa, om zodoende winstgevende groei te realiseren (+10% jaarlijks).

 

3. Radial uitbouwen tot toonaangevende speler 

"bpost heeft een traject uitgestippeld om Radial om te vormen tot een toonaangevende speler op de veelbelovende Amerikaanse markt voor e-commercelogistiek, teneinde tegen 2022 een EBITDA-bijdrage van 100 tot 120 miljoen dollar te kunnen bereiken”, zegt Pierre Winand, CEO Parcels & Logistics North America. De voornaamste aandachtspunten is het herstellen van de omzetstijging door de klant op de eerste plaats te zetten en zo het klantenverlies terug te dringen en nieuwe contracten binnen te halen onder meer door kruisverkoop. Deze ambitie wordt verder ondersteund door programma’s voor productiviteitsverbetering en vastgestelde besparingsmogelijkheden in ondersteunende functies. 

Herziening financiële doorstellingen

Naast de bekendmaking van zijn strategische prioriteiten, kondigde bpost ook aan dat het zijn financiële doelstellingen op middellange termijn aanpast.

Zo heeft het bedrijf de ambitie om een genormaliseerde EBITDA onderaan de vork van 560 tot 600 miljoen euro te bereiken gelijk aan een genormaliseerde EBIT tussen 400 en 440 miljoen euro.

Daarnaast wil het bedrijf ook een organische genormaliseerde EBIT bereiken tussen 390 en 440 miljoen euro, waarbij ze verwachten dat ze in 2019 onderaan de vork zullen zitten. En dat dankzij:

  • Een daling van het postvolume die geleidelijk aan -9 % bereikt tegen 2022, gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger prijs/mixeffect (ca. 50% van de volumedaling) en productiviteitsverbeteringen dankzij opties voor kostenbesparingen.
  • Een volumegroei van de Be-Ne-pakjes met dubbele cijfers, gedeeltelijk gecompenseerd door een prijs/mix tussen -3% en -6%  
  • Een organische inkomstengroei van ongeveer 10% in Europese e-commercelogistiek
  • Een jaarlijkse omzetgroei voor Radial van +7-9 % tussen 2019 en 2022 en een EBITDA-bijdrage tussen 100 en 120 miljoen dollar tegen 2022

Het management verbindt zich er tot slot toe winst te behalen waardoor het bedrijf in staat is het dividend te behouden. "Het uitkeringsbeleid blijft ongewijzigd, met minstens 85 % uitbetaling van BGAAP-nettowinst", verduidelijkt bpost.

“bpost kan rekenen op heel wat ervaring in succesvolle transformatie. Daarnaast is operationele uitmuntendheid reeds meer dan 10 jaar verankerd in alle lagen van het bedrijf met alle stakeholders” besluit Koen Van Gerven. “Ik ben tevreden dat we een sterk managementteam hebben en ik vertrouw erop dat zij ons succesvol door deze volgende fase van onze transformatie zullen leiden, weliswaar met een wel bepaalde agenda in de verschillende departementen, maar met een duidelijke en gedeelde visie 2022 voor onze groep”.