Het afgelopen jaar daalde de omzet van Blokker België met 21% tot 86,8 miljoen euro. Dat was vooral te wijten aan de herstructurering en de sluiting van meer dan 60 winkels. Toch blijft de retailer optimistisch over de toekomst, aangezien zijn vernieuwde winkels voor 30% meer omzet zorgen.

Blokker België maakte vandaag zijn jaarresultaten voor het boekjaar 2017/18 bekend. Daaruit blijkt dat het bedrijf het afgelopen jaar een forse omzetdaling van maar liefst 21% doormaakte en zo afklokte op 86,8 miljoen euro. Dat is vooral te wijten aan de herstructurering en de sluiting van meer dan 60 Blokker-winkels.

Hoewel het bedrijf geen verdere cijfers vrijgeeft, toont het zich optimistisch over de toekomst. Zo steeg de omzet in de vernieuwde winkels met 30% en zal het transformatieplan dus ook verder worden uitgerold in België.

Ter herinnering, door de sterke groei van e-commerce en de toenemende concurrentie van andere bedrijven, startte Blokker eind 2016 België met de uitvoering van een Masterplan. Dat ging gepaard met een ingrijpende herstructurering waarbij tegelijk de online verkoop gestimuleerd werd en de bestaande Blokker-winkels een nieuwe look kregen. Na een eerste evaluatie in 2017 besloot Blokker om de Belgische winkels op een meer ingrijpende manier te moderniseren. In november 2017 werden in de regio Gent als test 7 filialen volledig verbouwd en heropend naar de nieuwe Blokkerformule zoals die ook in Nederland succesvol geïntroduceerd is. Het productenassortiment werd vernieuwd en belangrijk uitgebreid en het marketing- en folderbeleid werden aangepast. 

Verdere uitrol van het transformatieplan

“Door de gunstige resultaten van de ingreep – een stijging met meer dan 30% van de omzet in deze winkels – besliste Blokker België NV haar transformatieplan verder uit te rollen in 2018, om ze om te bouwen en/of te heropenen op nieuwe locaties door België”, vertelt Blokker.

In totaal krijgen dit jaar 35 winkels een nieuwe look. Daarnaast zullen een aantal tijdelijke winkels geopend worden als ‘pop-up stores’ om het assortiment waarvoor in de nieuwe formule geen plaats meer is, te verkopen met aantrekkelijke aanbiedingen voor klanten. “Onder leiding van de nieuwe CEO Rob Schuyt is het verbeteringsplan verder uitgebreid en versneld met: het verbeteren van de productbeschikbaarheid, de introductie van een gewijzigd aantrekkelijker folderbeleid, een verbeterde prijszetting van nieuw assortiment, en de opleiding van personeel rond ‘operational excellence’", verduidelijkt Blokker.

“Het ingezette en uitgebreide transformatieprogramma bleek voor onze betrokken Blokker-winkels een schot in de roos met een stijging van de verkoop in deze winkels met meer dan 30%. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat een verder te onderbouwen toekomstplan voor de periode 2019-2021 de nieuwe Blokkerformule in België terug zal doen groeien en de toekomst van ons bedrijf zal bestendigen”, besluit Rob Schuyt, CEO van Blokker België.