Volgens een recente studie van Ayming België kan een Belgische retailer jaarlijks meer dan 200 euro per werknemer besparen en zijn operationele marge verbeteren door zijn loonkosten te optimaliseren.

De Belgische retailsector heeft een ernstig concurrentienadeel ten opzichte van zijn directe concurrenten buiten België. Volgens Ayming België,  een business performance consulting bedrijf, zou dat maar liefst 3,8% tot 6,6% (exclusief btw) bedragen. Dat blijkt uit een recente studie die het bedrijf in oktober uitvoerde en waarin de sociale bijdragen en belastingen op lonen in de Belgische retailsector en de verwerkende industrie werden vergeleken. Wat blijkt? Volgens Ayming België zou een retailer jaarlijks meer dan 200 euro per werknemer kunnen besparen.

Meer dan 200 euro aan besparingen per werknemer

“Zonder het R&D-personeel heeft de retailsector een veel groter potentieel voor het optimaliseren van de sociale en fiscale lasten op lonen dan de verwerkende industrie”, verklaart Ayming België. De consultants van het bedrijf schatten de mogelijke besparingen op gemiddeld 206,22 euro per werknemer op basis van de cijfers van 2017 tegenover “slechts” 125,88 euro in de verwerkende industrie.

Er zijn twee belangrijke redenen voor deze grote kloof. "In de eerste plaats het kwalificatieniveau van de werknemers waarbij de detailhandel vaak minder gekwalificeerd personeel in dienst heeft dan de verwerkingsindustrie, wat het mogelijk maakt voor de retail om grotere kortingen op de werkgeversbijdragen te vragen voor deze doelgroep. Zoals de naam al doet vermoeden, hebben deze verminderingen betrekking op doelgroepen van werknemers zoals jonge, laaggeschoolde werknemers bijvoorbeeld. Ten tweede heeft de detailhandel een hoger verloop van personeel dat in contact staat met klanten dan de verwerkingsindustrie. Deze twee redenen maken dat de frequentie van het in aanmerking komen voor steun in de retailsector hoger ligt dan in de verwerkende industrie", verduidelijkt Laurie Pilo, algemeen directeur van Ayming België.

Het is echter niet eenvoudig om gebruik te maken van regionale ontheffingen en vrijstellingen. Wanneer een onderneming actief is in de drie regio's van het land, moet de HR-afdeling veel tijd besteden aan het werven en beheren van personeelsadministratie van meerdere apparaten, met mogelijke coderings- en interpretatiefouten wanneer de datatransmissieketen niet volledig vloeiend verloopt tussen het verkooppunt en de payroll-dienst. "De ondersteuning bij de uitvoering van deze complexe maatregelen maakt het mogelijk om de regionale stimulansen optimaal te benutten en verborgen administratieve kosten te vermijden", aldus Laurie Pilo. Het resultaat: een verbetering van de operationele marges wat onder druk staat in de retailsector. Volgens de studie van Ayming Belgium kan de potentiële besparing op de jaarlijkse loonsom oplopen tot 0,40% in de retailsector, tegenover 0,17% in de verwerkende industrie, wat een directe impact heeft op het bedrijfsresultaat.

Digitalisering

Er zijn daarnaast nog twee andere uitdagingen: eentje daarvan is de digitalisering van de sector. In 2018 zullen de online aankopen in België naar verwachting 12 miljard euro bedragen. Het uitgebreide gebruik van e-commerce is een grote uitdaging voor traditionele retailspelers. De investeringen die ingezet worden in de ontwikkeling van de webshop en het beheer van de toeleveringsketen zijn aanzienlijk. Zo gaat bijvoorbeeld jaarlijks 4% van de omzet verloren door uitverkochte artikelen.

Nieuwe technologieën (big data, artificiële intelligentie, biometrische authenticatie, augmented reality, enz) zorgen ook voor hoge investeringen in R&D. Deze projecten maken het wel mogelijk om overheidssubsidies voor werkgelegenheid en innovatie aan te vragen. Uiteindelijk vormt elke uitdaging in digitalisering een concurrentievoordeel op termijn.

Phygital

Een tweede uitdaging is het concurrentievermogen van het verkooppunt. Eén van de dominante trends in de detailhandel is de term “phygital”, die voor de detailhandelaren bestaat in de ontwikkeling van een complementariteit tussen digitale kanalen en fysieke verkooppunten. Deze strategie vereist een verandering in de verkooppunten, die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de klantenervaring.

Momenteel combineert meer dan de helft van de consumenten in de Benelux online en in-store aankopen, waarbij de eerste gemiddeld 20% van de totale aankopen voor zijn rekening neemt. Om de verkooppunten aantrekkelijker te maken, moet een bedrijf zich richten op het opleiden en behouden van zijn personeel, maar ook op het flexibeler maken van de werktijden. “Een audit van alle dimensies van een project met betrekking tot het phygitaliseren maakt het mogelijk om de beschikbare ondersteuningsmechanismen te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij IT professionals”, legt Ayming België uit.

"Door gebruik te maken van al deze optimalisatiemechanismen kunnen de financiële voordelen echt aanzienlijk zijn. Voor één van onze klanten, een grote retailer, bedroegen de gerealiseerde besparingen 328.400 euro", besluit Laurie Pilo.