Het aantal mensen dat online producten koopt, groeit niet meer. Voor het vierde jaar op rij blijft het percentage van de Belgische internetgebruikers dat online koopt, hangen op 74%. Dat lijkt erop te wijzen dat de e-commercemarkt in België een plafond heeft bereikt. De helft van de Belgische e-shoppers kan zich nog een wereld kunnen voorstellen zonder e-commerce. En het terugsturen van bestelde producten is blijkbaar ‘een nationale sport’ geworden. Dat zijn enkele van de resultaten van het zevende jaarlijkse onderzoek van Comeos naar de e-commerce in ons land.

Het percentage van de onlinepopulatie die aankopen op het internet doet, stagneert sinds 2014. Dat wijst erop dat de markt een zeker graad van maturiteit heeft bereikt. Toch denkt Dominique Michel, de CEO van Comeos, dat er nog een groeipotentieel is: “16% van de consumenten aarzelt nog om online te kopen”, stelt hij vast.

Wat ook wijst op een zekere maturiteit van de markt, is de forse daling van het percentage ‘eerste gebruikers’, met andere woorden consumenten die zeggen dat ze tijdens het afgelopen jaar voor het eerst een onlineaankoop hebben gedaan. Vorig jaar was dat nog 22%, dit jaar is dat 14%.

Uit het onderzoek blijkt nog dat het aantal consumenten dat minstens een keer per maand een online aankoop doet, blijft groeien. Dat percentage is nu 42%, tegen 35% in 2016 en amper 17% in 2011.

 

Prijs niet langer belangrijkst

Ook blijkt dat voor de allereerste keer de prijs niet langer de belangrijkste drijfveer is om online te shoppen. Wat wel een rol speelt, is de tijdswinst (47%) en daarnaast het feit dat de surfers 24 uur per dag online kunnen shoppen (38%) en dat alles netjes aan de deur geleverd wordt (37%). De lagere prijzen komen dit jaar pas op de vierde plaats (35%), gevolgd door het grotere aanbod op de vijfde (28%).

Bijna één consument op twee (44%) verwacht dat de levering gratis gebeurt. 20% is bereid tot 4 euro te betalen en nog eens 20% tussen 4 en 7,5 euro. Het percentage consumenten dat bereid is om meer dan 10 euro te betalen, is overigens verrassend hoog: 10%.

 

Aandeel voeding groeit gestaag

Fashion blijft op de top staan van de online aankopen. Op de tweede plaats staan reizen, en elektronica vervolledigt de top drie. Voeding staat pas op de twaalfde plaats, maar staat wel op nummer 1 als de vraag gesteld wordt wat de consumenten regelmatig online aankopen. Maar liefst één e-shopper op vier doet dit al maandelijks.

 

Retours

Uit het onderzoek blijkt tot slot dat de Belgische e-shopper geen probleem heeft met artikelen terug te sturen: maar liefst 70% doet dat. In een geval op drie (29%) gaat het om fashion-artikelen. Sportartikelen komen op de tweede plaats van de teruggestuurde artikelen (16%) en boeken op de derde (13%). “We bestellen soms meerdere artikelen om er één te houden. In 5% van de gevallen bestellen we zelfs zonder de intentie ze ook te houden”, stellen de onderzoekers vast. “Als de vraag gesteld wordt of ze zich ook nog een wereld kunnen voorstellen zonder e-commerce, antwoordt de helft dat daar geen sprake van kan zijn”, klinkt het tot slot.

 

 

Lees ook: Voor het eerst groeit e-commerce in Wallonië sneller dan in Vlaanderen