De Europese Commissie heeft beslist een tijdelijke productievermindering in de melksector toe te laten zodat de prijs van melk weer kan stijgen. Het verdict viel gisteren op de Europese Landbouwraad in Brussel.

Melkboeren krijgen zes maanden de tijd om vrijwillig hun productie te verminderen, terwijl de opslag van boter en melkpoeder verdubbelt. Op dit moment werken de meeste melkboeren met verlies. Dit komt omdat er elders in de wereld steeds meer melk wordt geproduceerd, in China de vraag naar melkpoeder vermindert en Rusland nog steeds de Europese landbouwproducten boycot door het conflict in Oekraïne. Wat volgens de Europese Commissie reden genoeg was om speciale maatregels op te stellen.

Toch waren de melkboeren niet helemaal tevreden met de maatregels, die sterk hoopten op een compensatie voor hun verlies. Terwijl de Europese Commissie het idee van een compensatie niet verwierp, stelde het wel duidelijk dat deze vergoeding niet uit de Europese begroting zal komen. EU-landen zijn dus vrij om deze compensatie te geven, maar zullen hem dus wel in eigen budget moeten zoeken.

Ook de varkenssector voelt zich aan de kant gezet, die enkel het oprichten van een marktobservatorium werd beloofd. “Wat Europa nu voorlegt is te weinig” reageert Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Het zorgt, zeker voor de varkenshouders, niet snel genoeg voor het nodige effect. Alle sectoren van onze land- en tuinbouw hebben nood aan instrumenten die zorgen voor meer stabiliteit en inkomensgarantie op de bedrijven. Het Europees landbouwbeleid is het orgaan bij uitstek dat dit zou moeten faciliteren.”