De Belgische Senaat heeft unaniem een resolutie aanvaard waarin de Belgische regering wordt uitgenodigd de Franse regering te interpelleren over de voorgestelde verhoging van de accijnzen (met 160%) op bier in Frankrijk. Dit zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de Belgische economie. De Senaat wil tevens dat de Europese Commissie wordt geïnformeerd over dit onderwerp. De Belgische senatoren zijn van mening dat dit een verschuiving betekent van de Franse regering die het consumentengedrag van de ene naar de andere sector wil opschuiven omdat er immers geen sprake is van accijnsverhoging op wijn. De Belgische Brouwerijen exporteren 60% van hun productie, waarvan 32% naar Frankrijk.

Update: Van zijn kant houdt de Franse president, François Hollande, vast aan zijn koers. "Het is ongetwijfeld een omvangrijke toename, en dat heeft Elio Di Rupo mij ook kenbaar gemaakt (…) Maar ondanks deze stijging, staat Frankrijk slechts de 10e plaats", merkte hij op tijdens een persconferentie na afloop van een onderhoud met de Belgische premier Elio Di Rupo. Deze laatste heeft de zorgen van de Belgische overheid overgebracht met betrekking tot de grote stijging van de belasting op bier. "Ik bevestig dat onderwerp van zorg is. Wij handhaven ons verzoek om een diepgaand onderzoek naar de gevolgen van deze maatregelen voor de brouwerijsector. Ik heb er ook op gewezen dat België de accijns op wijn slechts 12% heeft verhoogd".