BeCommerce gaat een nieuw partnerschap aan met Recupel om webshops aan te sporen om te voldoen aan hun verplichtingen inzake verkoop van elektrische en elektronische toestellen. Nog heel wat retailers zijn niet bewust van de wettelijke terugnameplicht van afgedankte toestellen. BeCommerce grijpt in door de checklist aan te passen voor het behalen van het vertrouwenskeurmerk.

Sinds 2001 geldt in België (en bij uitbreiding in de gehele Europese Unie) de zogenaamde terugnameplicht bij de verkoop van elektrische en elektronische apparaten. Producenten en invoerders zijn verplicht de door hen op de markt gebrachte apparaten terug in te zamelen en te recycleren. In België werd daartoe de vzw Recupel opgericht, die instaat voor de uitvoering van die wettelijke verplichtingen.

“We merken dat in de meeste gevallen retailers gewoonweg niet op de hoogte zijn van deze verplichtingen. Om onze leden hiervan bewust te maken zijn wij een duurzame samenwerking aangegaan met Recupel”, stelt Sofie Geeroms, Managing Director van BeCommerce.

BeCommerce breidt daarom haar checklist uit die gebruikt wordt bij de audit van webshops alvorens ze diens vertrouwenskeurmerk kunnen krijgen. De checklist wordt geactualiseerd met de wettelijke bepalingen in het kader van de terugnameplicht. “Het gaat evenwel verder dan louter 'bewust maken' omdat we onze leden dus ook effectief gaan controleren of zij voldoen aan de verplichtingen”, zegt Geeroms ook nog.

Vooral klein elektro is probleem

Het probleem is niet nieuw. Het Vlaams kenniscentrum voor de logistiek VIL stelde al ruime tijd  geleden vast dat veel webshops zich niet aan hun verplichtingen houden, vooral als het gaat om klein elektro. Dat komt omdat hun koeriers bij de levering van een klein elektrisch toestel vaak weigeren om een gelijkaardig oud of afgedankt toestel mee te nemen. Dat is nochtans het recht van de e-consument.

Twee jaar geleden stelde VIL de resultaten van het project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online) voor. Daaruit bleek dat webshops door de relatief hoge kostprijs van de inzameling niet staan te springen om afgedankte apparaten terug te nemen. Een tweede grote zorg is voor hen de conversiegraad, de verhouding tussen het aantal klanten dat de webshop bezoekt en het aantal dat effectief een bestelling plaatst. Consumenten haken af naarmate het aantal muisklikken toeneemt. Webshops wensen daarom geen extra stap toe te voegen waarin de klant kan aangeven of hij een afgedankt toestel wenst in te leveren. Hierdoor worden de koerierdiensten vaak geconfronteerd met onaangekondigde retours van afgedankt klein elektro.

Bezorgingskost duurder

VIL werkte een logistiek concept uit dat de inzameling van klein elektro op een zo efficiënt en gestandaardiseerd mogelijke manier laat verlopen. Uit praktijktests bleek dat dit voor de koeriers zeer moeilijk is toe te passen, bijvoorbeeld omdat teruggenomen objecten, zoals een stofzuiger, plaats in beslag nemen in de bestelwagen en zo de bezorging van nieuwe pakjes bemoeilijkt. Als de koerierdienst de werkelijke kost aanrekent aan de webshop, wordt deze geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de leverkost.

De hoge logistieke kost en de zorgen rond de conversiegraad maken dat veel webshops doen alsof ze niet bewust zijn van de wettelijke verplichting. Door het keurmerk te verbinden aan de terugnameplicht zet BeCommerce zeker een goede stap in de richting naar een meer duurzame e-commerce.