British American Tobacco Belgium verzoekt de Raad van State om het besluit van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, betreffende de toevoeging van drie ingrediënten bij de fabricage van sigaretten, nietig te verklaren. Laurette Onkelinx heeft BAT namelijk de toestemming voor deze toevoegingen geweigerd. Voor BAT betekent dit besluit een schending van de grondwettelijke beginselen van non-discriminatie, voorbehoud en onpartijdigheid. "De stoffen die BAT op de Belgische markt wilde introduceren worden al in meer dan 40 landen gebruikt, waaronder Frankrijk en Luxemburg, maar ook in Nederland. Bovendien worden deze ingrediënten ook gebruikt bij de samenstelling van diverse voedingsmiddelen in België en daarbuiten", antwoordt de onderneming scherp.

Op 13 juli jongstleden stelde het Oivo deze stoffen al aan de kaak met de verklaring dat zij slechts waren bedoeld om jongeren te verleiden. Volgens deze organisatie zouden de voorgestelde ingrediënten de rook blauw kleuren, laxerende eigenschappen bezitten en een hongerstillende werking hebben. Het duurde niet lang voordat BAT in reactie op deze uitspraken het Oivo voor het gerecht daagde, omdat het bedrijf van mening was dat de consumentenorganisatie verkeerde informatie verstrekte. "Wij keuren het af dat geheime informatie wordt verspreid en het Oivo heeft op dit gebied grove onjuistheden openbaar gemaakt en ernstige schade toegebracht aan onze reputatie, wat een objectieve afwikkeling van deze procedure in de weg staat", aldus de verklaring van BAT.

Thomas Compernolle voegt ten slotte toe, "Van het minachten van procedurele regels tot de schending van de Belgische grondwettelijke beginselen: wij hebben er meer dan genoeg van om op deze manier te worden behandeld. (...) Als legale en gerenommeerde onderneming hebben wij het recht op precies dezelfde rechtvaardige behandeling als elk ander bedrijf dat in België is gevestigd. Als onze rechten op buitensporige wijze worden geschonden, moeten wij ons op dezelfde manier verweren als elke andere onderneming. Stelt u zich eens voor dat een dergelijk onzinnig besluit, dat elke wetenschappelijke grond ontbeert, uitgesproken zou worden tegen een Belgische chocolatier of brouwer… Die zou toch ook niet met zijn armen over elkaar blijven zitten! Wel, wij doen dat dus ook niet."