Er zijn aanwijzingen dat Mega World miljoenen versast naar het buitenland. Overheid en personeel van de winkelketen zouden daar de dupe van zijn. Vakbond ACV stapt naar het gerecht.

Vakbond ACV stelde vast dat Dirk Bron sinds de overname van Blokker en omvorming tot Mega World nog geen euro heeft betaald aan de staat, meldt De Standaard. Mega World betaalt alleen nettolonen. Het betaalt geen btw, geen socialezekerheidsbijdragen en ook geen op de lonen ingehouden belasting. De achterstand tegenover de overheid loopt al op tot 10 miljoen. Het bedrijf is al beboet en kreeg ook al vragen van de fiscus. Bron bouwde intussen al een schuld van 35 miljoen euro op. Dat is meer dan de omzet van Mega World.

Schimmige constructies

ACV maakt zich ook zorgen dat nog eens miljoenen naar rekeningen van ‘schimmige vennootschappen’ in het buitenland gaan. De afgelopen twee weken ging het om meer dan 3 miljoen euro aan verdachte betalingen. Sommige van die vennootschappen waar geld naar overgemaakt wordt, hebben niet eens een website, geen personeel en minder dan 100 euro kapitaal.

Personeel de pineut

ACV Puls vermoedt dat Bron zo veel mogelijk geld voor zichzelf wil opstrijken en een faillissement voorbereidt. Overheid en personeel dreigen van zo’n scenario de pineut te zijn. De staat zou niet alleen de sociale bijdragen en belastingen mislopen, maar zou ook nog eens via het fonds voor sluiting van ondernemingen de opzegvergoeding van het personeel moeten betalen. Die bedragen zijn geplafonneerd op 25.000 euro bruto per persoon waardoor veel personeelsleden minstens de helft van hun opzegvergoeding zouden mislopen.