Volgens een studie van Test-Aankoop heeft 62% van de Belgische huishoudens geld verloren door de coronacrisis. Daarbij gaat het gemiddeld om zo’n 1.626 euro (exclusief verliezen op investeringen). Voor heel België komt dat verlies neer op maar liefst 4,9 miljard euro. 

Tussen 14 en 15 mei voerde Test-Aankoop een onderzoek uit bij ruim 1.000 personen tussen 18 en 74 jaar oud om te peilen naar financiële gevolgen van de coronacrisis. De resultaten zijn echter verontrustend: in totaal heeft 62% van de Belgische gezinnen geld verloren, voor een gemiddeld bedrag van 1.626 euro (exclusief verliezen op investeringen). Op nationaal niveau komt dat overeen met zo’n 4,9 miljard euro. 

Maar hoe kunnen we dit verlies verklaren? Enerzijds leed 35% van de Belgische gezinnen gemiddeld 1.571 euro netto aan loonverlies.  Anderzijds kon 25% van de Belgen geen vergoeding krijgen voor één of meer reizen (gemiddeld 722 euro), 21% voor één of meer culturele evenementen (gemiddeld 273 euro), 16% voor één of meer sportevenementen (gemiddeld 173 euro) en 8% voor een familieceremonie (gemiddeld 500 euro). Daarnaast heeft 10% huurverlies geleden, wat gemiddeld neerkomt op zo’n 816 euro. “Afgezien van de reisverliezen zijn deze cijfers bijna verdubbeld ten opzichte van het vorige onderzoek in maart”, verduidelijkt Test-Aankoop.

Moeilijkheden met de dagelijkse uitgaven

“De Belgische gezinnen vinden het steeds moeilijker om hun dagelijkse uitgaven te doen”, vervolgt de consumentenorganisatie. “Zo stelt 11% van de respondenten dat het voor hen erg moeilijk of zelfs onmogelijk is om de gezondheidszorg te betalen. Een percentage dat in 2019 op 7% lag.” Voor 9% van de ondervraagden is het dan weer zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen (5% in 2019), voor 9% om hun hypotheekverplichtingen na te komen (4% in 2019), voor 8% om de huur te betalen (2% in 2019), voor 7% om de dagelijkse levensmiddelen te betalen (3% in 2019) en voor 6% tot slot om de telecomrekeningen te betalen (3% in 2019).

“Dit kan verklaren waarom 25% van de gezinnen vanwege de crisis beroep heeft gevraagd om te genieten van een financiële steunmaatregel. Hiervan vroeg 9% om een verlenging van de vervaldatum van hun gas- en elektriciteitsrekening en 6% voor hun hypotheek- of consumentenkrediet”, aldus Test-Aankoop.

Nog verontrustender is dat 27% van de respondenten met een spaarrekening sinds het begin van de crisis deze al hebben moeten aanspreken om hun dagelijkse kosten te kunnen dekken. 22% stelt dit nog te zullen moeten doen. Over het geheel genomen beschouwt 31% van de respondenten hun levenskwaliteit trouwens als laag, een stijging in vergelijking met 24% in 2019. 

"Onze peiling toont aan, alsof er nog echt bewijs nodig was, dat de consumenten zeer ernstig worden getroffen door de huidige crisis", verduidelijkt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. "Ook de consument heeft nood aan bescherming door een de nodige maatregelen.  Er zijn in dit verband wel enkele initiatieven genomen, zoals de mogelijkheid om uitstel van hypotheek- of consumentenkrediet aan te vragen.  Maar andere doen afbreuk aan hun legitieme rechten, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een voucher vereisen in geval van annulatie van een pakketreis, of laten op zich wachten, zoals serieuze kwaliteitscontroles en een prijsplafond voor mondmaskers.  We roepen de regering dan ook op om hen niet te vergeten waarop wordt gerekend om onze economie te doen herleven.”