U hebt zo de indruk dat u de laatste maanden puik gepresteerd hebt. U hebt mooie resultaten geboekt en meer verantwoordelijkheden gekregen. U vindt dus dat u een loonsverhoging verdient om beloond te worden voor uw inspanningen en aangemoedigd om door te gaan op de ingeslagen weg. Hoe gaat u te werk? Enkele tips.

1. Analyseer uw salaris op een realistische manier

Ga eerst eens kijken naar welke lonen zoal gangbaar zijn wat uw functie betreft. Hou daarbij rekening met de sector waarin u werkzaam bent, uw anciënniteit en uw leeftijdscategorie. Probeer uit te vinden hoeveel uw collega’s in gelijkaardige functies verdienen. Dit kan u doen via de Loonwijzer of door op het net op zoek te gaan naar werkaanbiedingen voor een job als de uwe en het loon dat daarmee gepaard gaat. Hou ook rekening met de context en de gezondheid van uw onderneming. Zijn er investeringen nodig? Is het budget beperkt? Zijn er herstructureringen aan de gang? Of realiseert het bedrijf integendeel mooie winsten en heeft het net nieuwe contracten getekend? Allemaal factoren die meespelen om te bepalen of uw verwachtingen realistisch zijn.

2. Kies uw moment

Begin met navraag te doen bij HR of er regels bestaan op het gebied van loonbeleid en of er bepaalde periodes zijn waarin dit ter sprake kan komen, zoals bij de evaluatiegesprekken bijvoorbeeld. Er zijn namelijk momenten waarop het iets makkelijker is om uw loon te onderhandelen. Zoals bijvoorbeeld wanneer u net een mooie prestatie hebt geleverd, of na een periode waarin uw werkgever erg op u gerekend heeft. Op zo’n moment kan u gaan onderhandelen. Er zijn ook andere situaties die opportuniteiten bieden voor een hogere verloning. Wanneer u een nieuw diploma behaalt misschien, of nieuwe verantwoordelijkheden krijgt toegewezen. Ook uw datum van indiensttreding kan een rol spelen.

3. Vraag een formele afspraak

Het is absoluut geen goed idee om zomaar te beginnen over een loonsverhoging wanneer u uw baas passeert in de gang of na een vergadering. Vraag een officiële afspraak met uw rechtstreekse manager. Zo weet u ook meteen dat u deze treft onder goede omstandigheden, en niet in een rushperiode of op het moment van een moeilijke rapportering. Kondig niet meteen aan dat uw einddoelstelling een loonsverhoging is, maar formuleer uw vraag eerder in de trant van: “Ik zou graag een gesprek met u voeren om te spreken over mijn professionele situatie. Wanneer zou u dat passen?”

4. Bereid overtuigende argumenten voor die op feiten gebaseerd zijn

Een loonsverhoging is altijd een delicaat onderwerp. Heel wat werknemers laten deze kans aan zich voorbijgaan, gewoonweg omdat ze de vraag niet durven stellen. Eens u echter de stap hebt gezet om een afspraak te maken, is het ogenblik gekomen om u zeer goed voor te bereiden.

Er is inderdaad weinig kans dat uw baas u een hoger salaris toekent gewoon om u een plezier te doen. Het is op dat ogenblik dat u de meerwaarde van uw werk in de kijker moet zetten. Verwijs naar projecten die u hebt beheerd en die worden beschouwd als goed of uitzonderlijk goed gemanaged. Denk er ook aan om alle door u genomen initiatieven op te lijsten die uw dienst/bedrijf hebben toegelaten om winst te maken, kosten te besparen, vergissingen te vermijden, de klantentevredenheid op te krikken en ga zo maar door. Bewijs uw competentie door te verwijzen naar feiten uit de laatste zes maanden tot een jaar die ertoe geleid hebben dat er kwalitatief en kwantitatief vooruitgang werd geboekt.

Zorg voor stevige argumenten die bewijzen dat u aanzienlijk meer hebt gedaan dan wat van u verwacht werd. Lees uw oorspronkelijke job description er nog eens op na, dat maakt uw vraag extra geloofwaardig. Breng naar voren hoeveel anciënniteit u hebt, welke initiatieven u hebt genomen, de extra uren die u in uw job hebt gestoken en de nieuwe verantwoordelijkheden die u werden toevertrouwd. Versterk uw vraag door te praten over uw motivatie en leg uit hoe u op het gebied van resultaten tijdens het volgende jaar nog beter wil zijn.

Bereid u mentaal voor, zodat u het kantoor van uw baas binnentreedt met een positieve ingesteldheid. Wie wil overtuigen moet eerst vooral zelf overtuigd zijn!

5. Bepaal hoeveel u verwacht

Nadat u de salarissen hebt geraadpleegd die gebruikelijk zijn in uw sector, bent u goed geplaatst om in te schatten hoeveel u wil en kan bekomen. Als u doordacht en professioneel wil voorkomen, is het immers niet genoeg om gewoon ‘meer’ te vragen. Als u tot een loonsverhoging wil komen waar u tevreden over bent, is het een goed idee om een minimum en een maximum voor te stellen. Zo geeft u uw werkgever een guideline en laat u zien dat u openstaat voor dialoog. Opgelet: denk in bruto- en niet in nettocijfers. Vermijd vooral om u te vergelijken met uw collega’s door te praten over hoeveel zij verdienen of te stellen dat ze niet echt efficiënt zijn. Zo’n strategie is gedoemd te mislukken: de onderhandeling gaat tussen u en uw bedrijf.

We willen natuurlijk altijd meer, maar blijf realistisch. Een loonsverhoging van meer dan 5% is moeilijk te bekomen. De limiet van wat mogelijk is ligt op ongeveer 10%, als uw prestaties echt buitengewoon zijn geweest of u veel nieuwe verantwoordelijkheden hebt gekregen. Wees niet te veeleisend, zodat u niet op een muur stoot of problemen krijgt met uw baas.

Laat aan het eind van het gesprek weten dat u geen onmiddellijk antwoord verwacht, maar dat u wel wenst dat uw vraag in overweging wordt genomen.

Hoe reageren bij een weigering?

Het is niet omdat u een loonsverhoging vraagt, dat u die ook zal krijgen. Maar zelfs als bent u teleurgesteld over de weigering, probeer toch de redenen ervoor te begrijpen. Wil of kan uw manager u geen opslag geven? Aarzel niet hem of haar te vragen waarom deze loonsverhoging niet wordt toegestaan, en wat u kan doen om ze toch te bekomen. Leg indien mogelijk een latere datum vast om er opnieuw over te praten. Binnen zes maanden bijvoorbeeld, of na uw evaluatiegesprek.

Indien u een loonsverhoging wordt geweigerd kan u nog altijd proberen te onderhandelen over alternatieve voordelen, zoals een bedrijfstelefoon, extra verlofdagen of een bijkomende vorming. Deze laatste zal wellicht makkelijker liggen voor het bedrijf, omdat u op die manier uw kennis kan verbreden en zo een grotere waarde bieden voor uw onderneming.

Blijf in ieder geval kalm en hoffelijk. Neem geen overhaaste beslissingen en stel uzelf de vraag of deze loonsverhoging cruciaal is voor uw motivatie.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier