Bijna 47% van de Belgen is bereid om meer te betalen voor producten die rechtstreeks van de boer komen. Opvallend: daarbij gaat het vooral om Walen en Brusselaars. Daarnaast is 42% van de Belgen overtuigd dat een kwaliteitslabel garant staat voor kwaliteit. Dat blijkt uit de Consumeter van WES. 

Bijna de helft van de volwassen Belgen (46,4%) is volgens de Consumeter van WES akkoord tot helemaal akkoord met de stelling dat ze bereid zijn meer te betalen voor producten die rechtstreeks van de boer komen. 41,0% zegt bereid te zijn meer te betalen voor Belgische producten. 30 tot 40% van de volwassen Belgen is bereid extra euro’s te betalen voor producten die een kwaliteitslabel bevatten (38,5%), die biologisch zijn (34,0%) of verpakt zijn met gerecycleerde verpakkingen (30,7%). Slechts 16.3% is bereid om meer te betalen voor producten die een prijs hebben gewonnen.

Bron: WES, Consumeter, 2018

Meer betaalbereidheid in Wallonië en Brussel

In Brussel en Wallonië is de betalingsbereidheid om meer te betalen voor producten die rechtstreeks van de boer komen, die biologisch zijn, die een kwaliteitslabel bevatten, die verpakt zijn met gerecycleerde materialen of die een Belgische herkomst hebben in het algemeen iets groter. Zo is respectievelijk 56,4% en 58,0% van de Brusselaars en de Walen bereid om meer te betalen voor producten die rechtstreeks van de boer komen.

Kwaliteitslabel garantie voor kwaliteit?

42,3% van de volwassen Belgen is akkoord tot helemaal akkoord met de stelling dat kwaliteitslabels een garantie zijn voor kwaliteit. 43,9% staat hier neutraal tegenover. Volgens 13,8% biedt dit geen tot helemaal geen garantie. Inwoners van Brussel en Wallonië staan hier relatief positiever tegenover net zoals gezinnen met kleine kinderen.

Bron: WES, Consumeter, 2018