Volgens een recente bevraging in opdracht van het WWF in 12 Europese landen, waaronder België, is voeding een grote zorg voor Europeanen. Duurzame consumptie heeft eronder te lijden. 6 op 10 vermelden prijs als het belangrijkste obstakel om duurzaam te eten.

Veel consumenten verklaren zich bereid duurzaam te consumeren, maar prijs is daarbij een groot obstakel. Meer dan driekwart van de bevraagden vindt dat duurzame voeding goedkoper of hoogstens even duur moet zijn als producten die niet-milieuvriendelijk zijn. Vandaag is dat allesbehalve het geval. Giulia Riedo, Agriculture and Sustainable Food Officer bij WWF: “Consumenten willen duurzamer en gezonder eten, maar ze kunnen het gewoon niet. Regeringen gebruiken belastingeld om niet-duurzame voedselproductie te steunen, waardoor onze markt meer blootstelt aan externe schokken en inflatie. De Europese commissie moet dat aanpakken in de komende Europees wetgevende framework voor duurzame voedselsystemen.” Volgens het WWF is het Europese voedingssysteem verantwoordelijk voor 31% van de uitstoot van broeikasgassen en draagt het bij tot de opmars van ziekten als kanker, diabetes en hartproblemen. Ze wegen op die manier zwaar op de gezondheidszorg in veel landen. “De prijs die we betalen voor voeding weerspiegelt niet de echte kost ervan. Vandaag kan je meer betalen voo een kilo biologische sinaasappelen dan voor ultrabewerkt en niet-duurzaam vlees. In de prijs zou ook de voor- en nadelen voor natuur, klimaat en gezondheid moeten verrekend worden”, aldus Giulia Riedo.

75% van de ondervraagden vindt dat grote voedingsfabrikanten verantwoordelijk moeten dragen voor de duurzaamheid van de producten die ze op de markt brengen. 67% vindt dat producenten en retailers meer moeten inkopen bij duurzame producenten. Iets meer dan de helft vindt dat retailers moeten stoppen met het promoten van de minst duurzame producten in hun assortiment. Volgens de ondervraagde consumenten zou het een goed startpunt zijn om duurzame voeding toegankelijker te maken via openbare kantines in scholen, ziekenhuizen en universiteiten, waar er nog te weinig nadruk op gelegd wordt. Europa komt in september met zijn voorstel voor een wettelijk framework voor duurzame voedingssystemen.