De jaarresultaten van What's Cooking? laten een omzetstijging zien van 6,5% in 2023. De voedselproducent, voorheen bekend als 'Ter Beke', realiseert een positieve groei in zijn twee segmenten: 'kant-en-klaarmaaltijden' en 'vleeswaren'. 

What's Cooking? kent een positieve omzetgroei. Het bedrijf heeft een omzetgroei van 6,5% gerealiseerd, van €781 miljoen in 2022 naar €832 miljoen in 2023. De divisie What's Cooking? bereide maaltijden zag haar omzet ook stijgen met 9%, van €339 miljoen naar €369 miljoen. In het vleeswarensegment steeg de omzet met 5%, van 443 miljoen euro naar 464 miljoen euro. De Groep verklaart deze trends door de impact van kostenstijgingen, arbeidskosten en de introductie van vegetarische opties in haar producten.

What's Cooking? rapporteert ook een stijging van de onderliggende EBIDTA. Voor de divisie bereide gerechten betekent dit een stijging van de onderliggende EBIDTA met 41%, van € 31 miljoen in 2023 naar € 22 miljoen in 2022, terwijl die van de divisie vleeswaren stabiel is gebleven op € 21 miljoen. Samen zullen deze twee segmenten de onderliggende EBIDTA van de Groep opdrijven van €38 miljoen in 2022 tot €50 miljoen in 2023. Deze cijfers zijn perfect in lijn met de verwachtingen van de Groep, die zegt een ommekeer in het bedrijfsresultaat te hebben gegarandeerd dankzij kostenbeheersing en het doorberekenen van de inflatie. "De Groep heeft de volumes zien herstellen in de tweede helft van het jaar, wat ook duidelijk zichtbaar is in de stijging van de onderliggende EBITDA in de tweede helft ten opzichte van de eerste helft van het jaar," leest het persbericht.

De nieuwe strategie van de Groep is in volle gang, met de naamsverandering van 'Ter Beke' naar 'What's Cooking?' in maart 2023 en de herstructurering van de fabriek in Aalsmeer, waarbij volumes worden overgeheveld naar andere productielocaties in het land.