De Waalse socialistische partij doet een wetsvoorstel om ondernemingen of ondernemers die zich in kleine entiteiten opsplitsen toch als één groep te zien. Daardoor zou er vakbondsvertegenwoordiging bij zelfstandige supermarkten mogelijk zijn. 

De herstructurering bij Delhaize zindert ook na bij de politiek. Ahmed Laaouej en Chanelle Bonaventure van de PS willen er via een wetsvoorstel voor zorgen dat er ook bij zelfstandige supermarkten vakbondsvertegenwoordiging mogelijk wordt. Dat zou niet op het niveau van de individuele winkels zijn, maar op sectorniveau, waardoor mogelijk betere loon- en arbeidsvoorwaarden zouden kunnen afgedwongen worden. “Als Delhaize zijn plan om te verzelfstandigen doorzet, zal het verantwoordelijk blijven voor zijn werknemers en bepaalde wetgeving moeten blijven respecteren. Het zou erop neerkomen dat de franchisés van morgen één en dezelfde bedrijfseenheid uitmaken”, zegt Laaouej in verschillende media. Minister van Werk Dermagne steunt het voorstel en vindt dat de gaten in de ­wetgeving moeten gedicht worden. Het voorstel van de PS zal nooit bijval krijgen bij de andere regeringspartners, maar raakt aan de verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden die bestaan binnen de handel, een kwestie waar al lang discussie over bestaat. Onder meer Jef Colruyt liet al weten dat hij vragende partij is om die verschillen weg te werken. Voor de vakbonden is dat een bewijs dat er ook binnen de sector vraag is naar de uniformiteit waar zij op aandringen. De vakbonden vechten ook voor hun eigen overleven. Bij de geplande verzelfstandiging van de Delhaize-winkels zou in het gros van de gevallen de syndicale vertegenwoordiging verdwijnen. Er zijn in de retail verschillende ondernemers die meerdere winkels tegelijk uitbaten, maar die worden in een aparte vennootschap gestopt worden, waardoor er geen vakbondvertegenwoordiging is, tenzij vakbonden voor de rechtbankk kunnen bewijzen dat het om één bedrijf gaat.