Om zijn CO2-uitstoot te verkleinen, werkt Nestlé in België momenteel aan nieuwe milieuvriendelijke transportoplossingen. De eerste testresultaten zijn alvast bemoedigend en zouden het mogelijk maken om elk jaar 1 miljoen kilometer transport per dieselvrachtwagen te vermijden. Maar daarvoor is samenwerking tussen alle stakeholders onontbeerlijk. “Om een duurzame logistiek in België op te bouwen, moeten we verder kijken dan onze eigen bedrijven en opnieuw nadenken over onze modellen”, verklaart Emma Canavan, hoofd Operations voor Nestlé in België en Luxemburg.  

U komt uit Groot-Brittannië en bent sinds juni vorig jaar hoofd Operations voor Nestlé in België en Luxemburg.

Ik werk al zeventien jaar bij Nestlé, eerst gedurende tien jaar in Groot-Brittannië en daarna zes jaar op het hoofdkantoor in Zwitserland. Ik heb met veel plezier de kans gegrepen die zich in België aandiende. Enerzijds ben ik verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de toeleveringsketen: logistiek, planning, klantenservice en transport, en anderzijds voor bredere operationele aspecten, kwaliteitscontrole, veiligheid en aankopen. Het team ‘Operations’ telt niet minder dan zestig personen, in België, Luxemburg en Nederland.

Op het vlak van duurzaamheid is het mijn taak om concrete acties te ontwikkelen met betrekking tot de logistiek, om bij te dragen aan het wereldwijde engagement van Nestlé om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen en in 2050 te komen tot een netto nulemissie. Op wereldvlak is transport verantwoordelijk voor 8,2% van de totale uitstoot. Elk land heeft duidelijke doelstellingen. Zelfs als kleine markt hebben wij de macht om het verschil te maken!

Welk beleid voert Nestlé op het gebied van duurzaam goederenvervoer?

Onze aanpak is eenvoudig: we testen voortdurend nieuwe oplossingen uit, zodat we die op het juiste moment kunnen uitrollen op grote schaal. We werken op drie gebieden: allereerst intelligente logistiek, waarbij we onze ritten beperken en optimaliseren door middel van een hoge beladingsgraad (bijna 85% in België), doeltreffende palletisering en directe leveringen. Ten tweede kiezen we steeds meer voor multimodaal transport, waarbij we spoor en schip combineren met vrachtwagenvervoer. En tot slot kijken we uit naar alternatieve energievormen met een lage uitstoot zoals biodiesel, biomethaan, elektriciteit en waterstof. 

Wat zijn uw grootste uitdagingen? 

De infrastructuur! Die is in Europa nog niet klaar. De laadpalen voor elektriciteit of waterstof voor vrachtwagens kunnen nog niet de nodige volumes leveren die nodig zijn voor een grootschalige uitbreiding. De capaciteit van het elektriciteitsnet is te beperkt om de groeiende noden van de openbaarvervoersmaatschappijen, van particulieren en bedrijven te vervullen. Biobrandstoffen op basis van afval zijn op dit moment nog maar in beperkte hoeveelheden beschikbaar. De uitdagingen waarvoor we staan, gelden voor de hele sector en vereisen dat we samenwerken.

U hebt eind 2023 al een stap gezet in de richting van “milieuvriendelijk vervoer”, door in België een elektrische Nestlé-truck van 44 ton (een Volvo FH) op de weg te brengen. Hoe is dat project tot stand gekomen?  

Nestlé was een van de eerste bedrijven in Europa dat dergelijke grote elektrische vrachtwagens bestelde, van 44 ton om 66 palletten te kunnen vervoeren. Vandaag rijden er in Europa twintig elektrische trucks met verschillende laadvermogens. Er zijn ook een aantal vrachtwagens op waterstof. Eind 2022 kregen we de vraag van Colruyt, dat zijn uitstoot van zijn inkomende logistiek wilde verkleinen. Je zou kunnen denken dat het dan volstaat om gewoon een dieselvrachtwagen te vervangen door een elektrische vrachtwagen. Maar in werkelijkheid is het veel ingewikkelder! Er waren meerdere vereisten om dit project te laten slagen: we moesten ervoor zorgen dat de truck altijd vol rondrijdt, dat hij alle dagen rijdt en dat hij “korte” afstanden aflegt die overeenstemmen met de autonomie van zijn batterij, namelijk ongeveer 300 km. 

Onze teams moesten nadenken over een volledig ander model, in samenwerking met Colruyt, onze logistieke partner Remitrans, die het hele elektrische project heeft getrokken, en met Distrilog. Alle partijen hebben blijk gegeven van een grote creativiteit en een opmerkelijke efficiëntie om het project op minder dan een jaar rond te krijgen. Dat bewijst dat oplossingen mogelijk zijn als we ons eigen kader overstijgen en de handen in elkaar slaan voor een bepaald doel. Sinds december kun je elke dag onze nieuwe elektrische Nestlé-truck van 44 ton ergens onderweg tegenkomen. 

Nestlé
©

Nestlé

Hoe ziet de route van de vrachtwagen eruit? 

De truck vertrekt in Gellingen, in ons distributiecentrum van Nestlé Waters en gaat dan leveren in het depot van Spar in Mechelen. Omdat de vrachtwagen altijd vol moet zijn, rijdt hij dan enkele kilometers verder naar ons entrepot in Willebroek om er producten van verschillende categorieën te laden. Daarna keert hij terug naar de regio van Gellingen om te leveren in een entrepot van Colruyt. Ten slotte rijdt hij een paar korte lussen van enkele kilometers in de regio om ons water te leveren, vooraleer hij terugkeert naar Remitrans voor de dagelijkse laadbeurt. Alle partners zijn heel flexibel geweest en hebben ons specifieke tijden toegestaan om deze route mogelijk te maken. 

Een andere maatregel die Nestlé al breed toepast, is multimodaal transport. Wat betekent dat in Europa en in België? 

We maken al een aantal jaren gebruik van vervoer per schip en per spoor. Het is onze bedoeling om dat nog op te drijven voor ritten van meer dan 800 km in Europa. Recentelijk zijn er op het continent meer dan veertig nieuwe routes opgestart. In België wordt al ons water van San Pellegrino en Perrier al per trein en vrachtwagen geleverd. 

Vorig jaar hebben we twee nieuwe routes ingesteld tussen het noorden van Spanje en ons entrepot in Willebroek. 

In het eerste geval gaat het om onze babymelk die wordt geproduceerd in Sevares, op 1.500 km van Antwerpen. Vroeger werden die producten uitsluitend per vrachtwagen vervoerd. Vandaag is dat nog maar 140 of 230 kilometer per vrachtwagen tot aan de haven van Santander of Bilbao, daarna 1.400 km per schip tot in Antwerpen of Zeebrugge en dan nog de laatste kilometers per vrachtwagen. Die nieuwe route maakt het mogelijk om 27% minder CO2 uit te stoten en tegelijk het wegverkeer vlotter te laten verlopen. We hebben nog plannen om verder te gaan, onder meer door gebruik te maken van de binnenscheepvaart. 

De tweede nieuwe route biedt de mogelijkheid om onze CO2-uitstoot met 75% te verlagen. Vorig jaar deden we een test om voor 1.200 van de 1.300 km van het trucktransport van onze Nescafé en Nescafé Dolce Gusto-producten, die in Gerona worden geproduceerd, om te schakelen op een trein tussen Perpignan en Antwerpen. 

Dankzij de drie projecten die we in 2023 hebben uitgevoerd, bestaat de mogelijkheid om de ritten per dieselvrachtwagen met in totaal ongeveer 1 miljoen km per jaar in te korten. 

Wat hebt u geleerd van die projecten in 2023 en hoe ziet u de logistiek in de toekomst?

In ons vak zijn we gedreven om voortdurend zaken te verbeteren. We streven met ons team niet naar perfectie, maar we willen bijleren en snel resultaten halen. In januari hebben we de route van de elektrische truck al aangepast, zodat hij zoveel mogelijk gebruik kan maken van de zonne-energie die wordt gegenereerd in ons entrepot in Gellingen. Als de panelen niet voldoende elektriciteit leveren, schakelen we over op het net via een energiecontract voor 100% groene en Belgische stroom. Het is belangrijk dat het hele project coherent is om werkelijk impact te kunnen hebben op onze totale uitstoot. Met onze elektrische vrachtwagen kunnen we zo 70 ton CO2 per jaar besparen. 

Ik merk ook een grote mentaliteitsverandering. Nog niet zo lang geleden probeerden bedrijven alles zelf te doen. Vandaag is er meer openheid voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid. De technologieën evolueren allemaal heel snel en het is de hoogste tijd om onze emissies blijvend te beperken. Daarom zijn de tests die we uitvoeren van cruciaal belang, net als de samenwerking met de detailhandel, de logistiekbedrijven, de overheid en zelfs onze concurrenten. Niemand kan het alleen. Duurzaamheid is duidelijk een thema dat niet gebonden is aan concurrentie. We moeten samen kunnen handelen en groeien. Ik nodig iedereen die geïnteresseerd is in dialoog, samenwerking en het uitwisselen van ervaringen uit om contact met ons op te nemen.