#2 De stemmen zijn geteld, de coalities staan in de steigers. De verkiezingen van 9 juni hebben winnaars en verliezers opgeleverd die elk hun eigen visie hebben op retail, voeding en e-commerce. Gondola polste naar hun standpunten en presenteert ze u hier, dag per dag. Deze keer is het de beurt aan Vlaams Belang.

Welke retailstandpunten heeft Vlaams Belang?

Vlaams Belang leek in Vlaanderen de grote winnaar van de verkiezingen te gaan worden, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een tweede plaats. Een ‘overwinningsnederlaag’, zoals het heet. Deelname aan de Vlaamse regering lijkt heel onzeker, nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder al liet weten een samenwerking af te wijzen. Wat wil Vlaams Belang in de retail? U vindt hieronder de standpunten van de partij.

1) Moet er een limiet komen op het aantal supermarkten in ons land? 

We zijn voorstander van het principe van de vrije markt, waar bijsturing door de overheid enkel wenselijk is in het kader van sociale of strategische noden. Een groot aanbod aan supermarkten speelt in het voordeel van de consument, de concurrentie levert immers scherpe prijzen op. Er moet dus geen limiet worden gezet op het aantal supermarkten. Er zullen nooit teveel winkels zijn, want de supermarkten die met hun aanbod en prijzen het best aansluiten bij de wensen van de consument, zullen overleven. De winkels die dat niet doen, zullen verdwijnen.

2) Moeten de paritaire comités in de retail veranderd worden? 

We pleiten voor een vereenvoudiging. Vier paritaire comités  terwijl werknemers (bijna) hetzelfde werk doen, dat is van het goede te veel. We pleiten in afwachting daarvan voor een striktere toepassing van de huidige regeling. Handelszaken van ondernemers met meer dan twee winkels zouden als geheel bekeken moeten worden, om te vermijden dat iedere winkel afzonderlijk onder PC 201 gebracht worden. Voor ons is de huidige situatie waarbij werknemers in PC 201 tewerkgesteld worden aan minder voordelige arbeids- en loonvoorwaarden dan in PC 202 en 202.1 niet logisch. De arbeids- en loonvoorwaarden moeten naar elkaar toe groeien, waarbij de lonen in paritaire comité 201 stijgen, terwijl er voor werknemers in 202 meer flexibiliteit wordt gevraagd of een klassieke 38-uren week bij een voltijdse job. Dat moet gebeuren zonder de precaire concurrentiepositie van winkels die onder PC 201 vallen verder te verzwakken.

3) Het Prijzenobservatorium volgt vandaag de prijzen in supermarkten op. Moet de overheid er op toezien dat de prijzen niet te hoog of te laag worden? 

Prijzen komen best tot stand door vraag en aanbod. Het is een taak van de overheid om de vrije mededinging te bewaken en erop toe te zien dat de groothandelsprijzen die door de leveranciers worden aangerekend, concurrentieel zijn, zodat ook de kleine supermarkten leefbaar blijven. Onze koopkracht wordt beter ondersteund met andere maatregelen, zoals lagere belasting van onder meer voedingsproducten.

4) Zijn jullie voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen?

We zijn geen absolute tegenstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen, maar het mag er niet voor zorgen dat het leven van de consument duurder wordt. Er moeten garanties geboden worden vanuit de industrie dat de kosten niet zullen afgewenteld worden op de consument. Ook moet de logistieke haalbaarheid voor (kleine) handelaars grondig onderzocht worden. Men moet ook beseffen dat het zwerfvuilprobleem niet plots zal verdwijnen door statiegeld. We pleiten voor hogere boetes voor sluikstorten en achterlaten van zwerfvuil, gecombineerd met extra maatregelen die de pakkans moeten verhogen.

5) Moeten er maatregelen komen om de e-commerce in ons land te stimuleren?

Lokale winkels zijn belangrijk voor het sociale weefsel van onze dorpen en steden. E-commerce vormt daarbij een nuttige aanvulling. Het gebruik van e-commerce moet een vrije keuze blijven, maatregelen om het gebruik ervan te stimuleren, zijn niet nodig. 

N-VA

Benieuwd naar het vorige artikel uit onze serie? Lees dan snel het interview met N-VA.

Klik hier!
N-VA

Vision 2024

Dit artikel komt uit onze Vision 2024. Benieuwd naar andere artikels? Neem dan snel een abonnement!

Klik hier
Vision 2024