#1 De stemmen zijn geteld, nieuwe coalities staan in de steigers. De verkiezingen van 9 juni hebben winnaars en verliezers opgeleverd die elk hun eigen visie hebben op retail, voeding en e-commerce. Gondola polste naar hun standpunten voor het speciale eindejaarsnummer Vision 2024 en presenteert ze u hier opnieuw, dag per dag. Vandaag: N-VA, de grote winnaar aan Vlaamse kant.

Welke retailplannen heeft N-VA?

Voorzitter Bart De Wever loodste N-VA naar winst. In Vlaanderen is zijn partij de grootste en zowel federaal als regionaal zal de partij de komende jaren haar stempel kunnen drukken, zeker nu de PS in Wallonië gekozen heeft voor de oppositie. Wat wil N-VA in de retail? U vindt hieronder hun standpunten.

1) Moet er een limiet komen op het aantal supermarkten in ons land? 

 Wij zijn geen voorstander van een harde nationale limiet op het aantal supermarkten. Het is ook niet de taak van de overheid om dit te bepalen. Onze lokale besturen zijn het best geplaatst om te beslissen over de inplanting van nieuwe supermarkten in hun handelsgebied.

2) Moeten de paritaire comités in de retail veranderd worden? 

We denken dat het grote aantal paritaire comités achterhaald is en dat een hervorming mogelijk is die zorgt voor een gelijker en meer concurrentieel speelveld. 

3) Het Prijzenobservatorium volgt vandaag de prijzen in supermarkten op. Moet de overheid er toezien dat de prijzen niet te hoog of te laag worden? 

Het is de taak van het prijzenobservatorium om na te gaan hoe de prijzen evolueren in verschillende sectoren. Wanneer er onregelmatigheden opduiken moet hiervan melding gemaakt worden zodat de burgers op de hoogte zijn. Wij zijn geen voorstander van gecontroleerde prijzen of prijsplafonds. Dit leidt tot marktverstoring en is op termijn nadelig voor iedereen, inclusief de consument. Het is wel duidelijk dat het beleid van de Belgische regering bijdraagt tot hogere prijzen voor heel wat producten in de winkelkar ten opzichte van onze buurlanden. Dat komt door unieke belastingen zoals de verpakkingsheffing of specifieke accijnzen voor bepaalde producten. Ook onze hoge brutoloon- en energiekosten in combinatie met een overdreven administratieve overlast draagt daartoe bij. Dat wil de N-VA aanpakken. 

4) Zijn jullie een voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen?

Vlaanderen staat dankzij de blauwe zak al aan de Europese top als het gaat om het sorteren en ophalen van PMD. Om de strijd tegen zwerfvuil verder op te voeren zijn wij bereid om een statiegeldsysteem te overwegen, zolang het een gebruiksvriendelijk systeem is dat geen extra last meebrengt voor wie reeds goed sorteert met de bestaande blauwe zak. Er wordt nu onderzoek gevoerd naar een digitaal statiegeldsysteem dat aan die belangrijke voorwaarde tegemoet dient te komen. 

5) Op vlak van e-commerce loopt België nog achter op buurlanden. Vinden jullie dat er maatregelen moeten komen om die achterstand in te halen? Welke?

Onze arbeidsmarkt is niet aangepast aan het digitale tijdperk. Maatregelen die zorgen voor een flexibelere arbeidsmarkt zijn noodzakelijk om een inhaalbeweging mogelijk te maken. Zo zijn wij voorstander van soepelere regelgeving inzake openingsuren, nachtarbeid en ploegenarbeid, arbeid op feestdagen en zondagen, etc. Verder moet er ook over het algemeen werk gemaakt worden van de flexibilisering van onze arbeidsmarkt. Onder de huidige wetgeving zijn we niet concurrentieel en zien we te veel welvaart en jobs doorstromen naar onze buurlanden, waar de e-commerce wél al stevig is ingeburgerd.

Vision 2024

Dit artikel komt uit onze Vision 2024. Benieuwd naar andere artikels? Neem dan snel een abonnement!

Klik hier!
Vision 2024