Voedselprijzen zijn vorig jaar een pak duurder geworden, vooral niet-bewerkte levensmiddelen als vis, vlees, groenten en fruit. Dat blijkt uit cijfers van het prijzenobservatorium van de FOD Economie en de Nationale Bank van België.

De voedselprijzen zijn vorig jaar met maar liefst 2,6% gestegen, ofwel ruim 6 keer zoveel dan de totale inflatie in ons land. Zo schrijft De Standaard. Vooral niet-bewerkte levensmiddelen zoals fruit, groenten, vlees en vis zagen hun prijzen toenemen: +4,7% voor heel 2020. Dat is een forse stijging in vergelijking met 2019, toen daalde de prijzen nog met 0,4%.  

Als we kijken naar de verschillende segmenten zien we dat vooral de prijs van fruit flink is toegenomen, met een opmerkelijke stijging van 11,6% in het tweede kwartaal en 11,2% in het derde kwartaal. De prijzen van groenten stegen met 5,2% in het tweede kwartaal en 4,5% in het derde kwartaal. Vis kende vooral een grote prijsstijging in het derde kwartaal: +7,8%. Bij vlees groeiden de prijzen in het tweede en derde kwartaal met gemiddeld 3,2%. In het vierde kwartaal van 2020 keerde gelukkig het tij en begonnen sommige prijzen opnieuw te zakken. 

Dat producten fors duurder zijn geworden heeft vooral te maken met de coronacrisis. Niet alleen waren er soms logistieke problemen als gevolg van de crisis, ook voerde de regering een promotieban in waardoor producten in de supermarkt duurder werden. Daarnaast was er de Afrikaanse varkenspest die de vleesprijzen de lucht in liet schieten en was het erg droog, wat vooral groenten en fruit niet ten goede kwam.