Na een piek van 20,3% in maart 2023 vertraagde de voedselinflatie geleidelijk tot 1,5% in april, zo blijkt volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

Volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) bedroeg de inflatie 4,9% in april, tegenover 3,8% in maart en 3,6% in februari. Dat meldde het Belgische statistiekbureau Statbel. De kerninflatie, die geen rekening houdt met veranderingen in de prijzen van energie en onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 3,7% in april, tegenover 3,9% in maart. De subindexen die de grootste positieve impact hadden op de inflatie waren aardgas, tabak, stookolie en herstelling/onderhoud van voertuigen, terwijl zuivelproducten, brood en granen, de aankoop van voertuigen, elektriciteit, meubilair, brandstof, kleding en huishoudtoestellen de subindexen waren die de grootste negatieve impact hadden.

De voedselinflatie zakte tot 1,5% in april tegenover 1,8% in maart. Deze inflatie begon sterk te stijgen vanaf het voorjaar van 2022 en bereikte een piek van 20,3% in maart 2023, om daarna geleidelijk te dalen. De inflatie van olie bedroeg vorige maand 1,8% (31,3% in maart 2023), zuivelproducten waren negatief met -1,5% (31% in maart 2023), vis 0,5% (17,2% in maart 2023), brood en granen 1,6% (22% in maart 2023) en vlees 3,3% (16,8% in maart 2023)

©

Statbel

Verwerkt VS onverwerkt

Tot slot moeten we het verschil in traject benadrukken tussen bewerkte en onbewerkte voedingsproducten. Terwijl de inflatie voor onbewerkte voedingsmiddelen (fruit, groenten, vlees en vis) in april 1,1% bedroeg, tegenover 1,9% in maart en 4,6% in februari, steeg de inflatie voor bewerkte voedingsmiddelen in april tot 4,6%, tegenover 4,2% in maart en 4,7% in februari. Opgemerkt moet worden dat de gemiddelde inflatie van deze twee categorieën over de afgelopen twaalf maanden relatief gelijk was, met respectievelijk +8,3% voor onbewerkte voedingsproducten en +8,9% voor bewerkte voedingsproducten.

Zoals Statbel aangeeft, biedt de geharmoniseerde consumentenprijsindex een vergelijkbare maatstaf voor de inflatie in de verschillende Europese landen, waarbij de HICP bijvoorbeeld de officiële maatstaf is voor de inflatie in de eurozone. Dit onderscheidt het van de consumentenprijsindex (CPI) die aan het eind van elke maand wordt gepubliceerd door het Belgische bureau voor de statistiek Statbel, waarvan de cijfers kunnen afwijken. Afgelopen april liet de consumentenprijsindex bijvoorbeeld een algemene inflatie zien van 3,37%, vergeleken met 3,18% in maart 2024. Aan de andere kant daalde de inflatie van voedingsmiddelen (inclusief alcoholische dranken) voor de 13e maand op rij tot 0,25%, vergeleken met 3,21% een maand eerder.