Vorig jaar schonken Vlamingen maar liefst 78.500 ton spullen aan De Kringwinkel. Dat is 6,4% meer dan het jaar daarvoor. Vooral 55-plussers (62,1%) en vrouwen (56,3%) zijn erg gulle gevers. Om dit nieuwe record te vieren en de vele schenkers te bedanken organiseert De Kringwinkel op zaterdag 4 mei opnieuw de 'Dag van de Gever'. 

Nog nooit schonken Vlamingen zoveel spullen aan De Kringwinkel. In 2018 gaven ze maar liefst 17.000 ton meer spullen aan De Kringwinkel dan in 2012 (+27,6%). De stijgende populariteit van De Kringwinkel blijkt ook uit een online onderzoek dat iVOX bij 1.100 Vlamingen liet uitvoeren in opdracht van De Kringwinkel. Ruim de helft van de respondenten gaf daarin aan dat ze het afgelopen jaar één of meerdere producten aan De Kringwinkel schonken. Vrouwen (56,3%) vonden iets makkelijker de weg naar De Kringwinkel dan mannen (45,6%). Hoe ouder, hoe vrijgeviger. Zo schonk 62,1% van de 55-plussers spullen weg, tegenover 37,9% van de Vlamingen jonger dan 34 jaar.

Kleding (74,7%) blijkt nog steeds tot de meest ingezamelde spullen te behoren, op de voet gevolgd door speelgoed (35,5%), en boeken en strips (34,8%). Decoratie-artikelen (30,6%) en meubels (28,5%) vervolledigen de top 5.

De belangrijkste drijfveer van de Vlaming om spullen weg te geven is anderen blij maken (83,2%). ‘Het is goed voor het milieu’ (43,9%) en ‘het geeft me een goed gevoel’ (31,9%) maken de top 3 compleet. Bijna een derde van de gevers (31,1%) gaf jobcreatie op als reden om spullen aan De Kringwinkel te schenken.

“We zijn meer dan zomaar tweedehandswinkels. Door te geven aan De Kringwinkel, verklein je niet alleen de afvalberg, maar geef je ook een job aan mensen die weinig kans maken op de reguliere arbeidsmarkt”n verduidelijk Eva Verraes, woordvoerster van De Kringwinkel. “We begeleiden onze medewerkers, geven hen structuur, zelfvertrouwen én dus kansen die hen helpen opnieuw aan te sluiten. Wie kringt, die wint! Want, wie geeft aan een Kringwinkel maakt mensen blij; zowel de kopers als onze werknemers!”

Om dit nieuwe record te vieren en de vele gulle schenkers te bedanken organiseert De Kringwinkel op zaterdag 4 mei opnieuw de 'Dag van de Gever'. Alle klanten die op die dag spullen doneren, mogen zich aan een leuke verrassing verwachten.