#2 Vlam vroeg 500 Vlamingen tussen 18 en 64 jaar wat ze belangrijk vinden bij de aankoop van verse voeding. Een overzicht van de belangrijkste paramaters krijgt u in de komende dagen. Deze keer is het de beurt aan duurzaamheid en nabijheid die aan belang winnen.

Een blik op de evolutie van de aankoopcriteria de voorbije zes jaar, leert dat aspecten die meer betrekking hebben op duurzaamheid en nabijheid aan belang winnen, terwijl aspecten die meer gaan over veiligheid en controle aan belang verliezen. Zo noteren we een stijgend belang voor dierenwelzijn, milieu, lokaal geproduceerd, land van herkomst, eerlijke handel en bio. Veiligheid, integrale ketenbewaking en de aanwezigheid van een label verloren daarentegen aan belang.

Aankoopcriteria evolutie, VLAM

Dit betekent uiteraard niet dat men het minder belangrijk vindt dat versproducten goed gecontroleerd worden en veilig zijn. Men hecht er wel minder belang aan bij de aankoop omdat men sowieso verwacht dat dit in orde is. Momenteel zijn consumenten hierover tevreden. Opmerkelijk in de evolutie van de aankoopcriteria is dat het belang van veiligheid in 2020 wel gestegen is. Dit wijst op een bezorgdheid over mogelijke coronabesmettingen op producten. Een andere meldenswaardige evolutie is dat het belang dat men hecht aan het soort winkel waar men koopt gestegen is ten opzichte van 2014, maar in 2020 opnieuw aan belang verloor. De shopper staat er, in coronatijden, dus minder bij stil welke winkel het best een antwoord biedt op de basisvereisten en de elementen waaraan hij belang hecht (versheid, prijs, veiligheid, duurzaamheid…). Wellicht zijn nabijheid en snelheid belangrijkere motivatoren bij de winkelkeuze in deze onzekere tijden. 

Vlaming koopt op basis van zintuigen en prijs

Benieuwd naar de andere parameters waar Vlamingen belang aan hechten? Lees dan snel het vorige artikel van onze miniserie!

Klik hier!
Vlaming koopt op basis van zintuigen en prijs

Gondola Magazine

Dit artikel komt uit de september editie van Gondola Magazine. Benieuwd naar andere artikels? Neem dan snel een abonnement!

Klik hier!
Gondola Magazine