Bij winkelketen Schoenen Torfs hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt over nachtwerk, dat meldt De Tijd. De schoenverkoper is de eerste winkelketen in ons land die daar in slaagt.

Hoewel de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nog moet getekend worden, is het volgens De Tijd zo goed als zeker dat de magazijnarbeiders bij Schoenen Torfs deze maand nog nachtwerk zullen beginnen verrichten. Concreet zal het personeel vanaf midden februari tot 23u werken in plaats van tot 20u. Daardoor kunnen bestellingen die voor 22u geplaatst worden, de volgende dag al aan huis geleverd worden. Het personeel dat nachtwerk verricht zal een loonbonus van 25% krijgen voor de gepresteerde avonduren. Bovendien zullen enkel vrijwilligers ’s nachts werken. 

Schoenen Torfs is hiermee de eerste retailer die erin slaagt een akkoord te bereiken met de vakbonden over nachtwerk. Sinds januari 2016 is er een nieuwe wet in voege die nachtwerk in e-commerce mogelijk maakt. Omdat er per bedrijf een akkoord moet gesloten worden met de verschillende vakbonden, was tot nu toe niemand erin geslaagd effectief nachtwerk in te voeren. Nochtans zegt CEO Wouter Torfs in De Tijd dat het akkoord snel bereikt was dankzij een goede relatie met de vakbonden.