De algemene directie mededinging van de FOD Economie heeft de resultaten gepubliceerd van haar onderzoek over supermarktprijzen. Het onderzoek laat zien dat supermarkten in Duitsland, Nederland en Frankrijk aanzienlijk goedkoper zijn.

De bewerkte levensmiddelen zijn in België namelijk 10% duurder dan in Nederland, Frankrijk (8%) of in Duitsland (9%). Volgens Jacques Steenbergen en Alexis Walckiers, die het onderzoek geleid hebben, zijn de prijsverschillen toe te schrijven aan verschillende factoren. De Nederlandse markt is ongeveer 50% groter dan de Belgische en bovendien eentalig. Het onderzoek verwijst ook naar de hogere personeelskosten in België vanwege wetgeving en sociale gebruiken. In Nederland worden de arbeidsplaatsen in de voedseldistributie over het algemeen bezet door jongeren onder de 25, die zestien uur per week werken. Bij ons streven deze werknemers in het algemeen een volledige carrière in de sector na. Daarom zijn de personeelskosten in België gemiddeld 30% hoger. Leidinggevend personeel is ook duurder dan in Nederland.

Daarbij komt dat deze hoge prijzen klanten ertoe zouden kunnen aanzetten hun boodschappen over de grens te doen. Deze inkopen over de grens kosten de Belgische economie al 2,5 miljard euro per jaar, wat een verlies van 10.000 arbeidsplaatsen voor de sector betekent.

Reactie van ComeosDominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos wilde graag een reactie geven. Hij zegt verheugd te zijn dat er een rapport is waarin wordt bevestigd wat hij al enige tijd heeft beweerd. In een communiqué stelt hij: “Het onderzoek bevestigt de zaken waarop wij in het verleden de aandacht hebben gevestigd. Onze salariskosten liggen te hoog, de fiscus werkt in ons nadeel en de overmatige regelgeving kan ons fataal worden. Daar moeten de hogere inkoopprijzen voor internationale merkproducten nog bij opgeteld worden. Dominique Michel hoopt dat in het nieuwe regeerakkoord adequate maatregelen zullen worden opgenomen “want wij kunnen het ons niet veroorloven de situatie nog verder te laten verslechteren”. Volgens hem houden internationale leveranciers er een bedenkelijke prijspolitiek op na. “Onze markt is veel kleiner dan die van Nederland, Duitsland of Frankrijk. En gecompliceerder, met verschillende talen en onze nationale en regionale regelgevingen. Maar het is duidelijk dat multinationals, die eigenaar zijn van internationale merken discriminatie toepassen. Ze hanteren per land een verschillend prijsbeleid. Dat is een probleem dat dringen door Europa moet worden aangepakt.

Comeos wijst er ten slotte op dat de sector momenteel zorgt voor 400.000 arbeidsplaatsen. Jaarlijks komen er nog duizenden nieuwe banen bij. Maar als we met ongelijke wapens tegen de buitenlandse concurrentie moeten vechten, zal dit allemaal op losse schroeven komen te staan”.