De agro-voedingssector heeft van de Vlaamse overheid 4,1 miljoen euro aan subsidies ter beschikking gekregen. De subsidies kunnen gebruikt worden voor investeringen in energiebesparingen of milieudoelstellingen. In totaal zullen 33 bedrijven uit de sector een beroep kunnen doen op deze subsidies. De steun die zij ontvangen komt overeen met 10 procent van de investeringskosten. Per dossier zijn de subsidies beperkt tot maximaal 500.000 euro. Het geld is afkomstig van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De projecten die aanvaard werden vertegenwoordigen een totaal investeringsbedrag van 43 miljoen euro. De betrokken partijen zijn actief in de aardappelverwerking, vleesverwerking, groentensector, en zuivelverwerking. Het gaat onder meer om projecten rond de recuperatie van restenergie, waterbesparende technologieën en de optimalisatie van energie-intensieve productieprocessen. Er zijn ook vier exportbedrijven die subsidies krijgen voor hun investeringen in systemen voor het wassen en drogen van aardappelen.