Europese consumenten krijgen steeds meer PFAS – zogeheten ‘forever chemicals’ - binnen via groenten en fruit. Van de 20 onderzochte landen werden het vaakst PFAS-chemicalieën aangetroffen in België en Nederland.

Uit een rapport van Pesticide Action Network en haar leden blijkt dat dat de hoeveelheid chemische substanties die in groenten en fruit aangetroffen worden, explosief toegenomen is. Het volume van fruit dat met PFAS besmet is, groeide tussen 2011 en 2021 met 220%. België is samen met Nederland één van de koplopers. Van de twintig onderzochte EU-landen waren fruit en groenten geproduceerd in Nederland en België het vaakst besmet (27%). Daarna volgen Oostenrijk (25%), Spanje (22%), Portugal (21%), Griekenland (18%) en Frankrijk (17%). Vooral zomerfruit blijkt getroffen, zoals aardbeien (37% in 2021), perziken (35%) of abrikozen (31%), blijkt uit het rapport. Groenten zijn relatief minder vervuild, al is er ook daar een stijging van 247% op tien jaar. Andijvie (42%) en komkommer (30%) waren het vaakst besmet in 2021. Geïmporteerde groenten en fruit bleken gemiddeld net iets minder PFAS te bevatten, al piekten de besmettingen bij groenten en fruit uit Costa, Rica, India en Zuid-Afrika. 

Volgens het rapport worden PFAS intentioneel op gewassen gesproeid om de effectiviteit van pesticiden te verhogen, al zijn boeren er zich niet altijd van bewust omdat ze niet altijd expliciet vermeld staan op de producten die ze gebruiken. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 zogeheten ‘forever chemicals’, die bijna niet of heel moeilijk afbreken in de natuur of in ons lichaam. Uit het rapport blijkt dat de PFAS die het vaakst gebruikt worden in de landbouw de fungicide fluopyrame zijn, insecticide flonicamide en fungicide trifloxystrobine. Sommige PFAS kunnen het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken en hebben een schadelijk effect op de omgeving. Als onderdeel van de Green Deal wil de Europese Unie het gebruik van PFAS-chemicaliën uitfaseren. Bij het onderzoek van Pesticide Action Network werden 278.516 stalen onderzocht in 20 Europese landen.