Na een coronaperiode die tamelijk gunstig verliep voor charcuterie, kreeg de categorie, net als vele andere, te maken met de terugkeer naar een normale situatie die synoniem was voor een vermindering van de verkoop, waarna de inflatiegolf nog meer roet in het eten kwam gooien. Wat zijn de gevolgen?

Net als alle andere categorieën en de samenleving in haar geheel, zijn ook de charcuteriefabrikanten hard getroffen door de inflatie. De vele kostenstijgingen die hieruit voortvloeiden hebben zich vertaald in een toename van de consumentenprijzen met ongeveer 10% tijdens de afgelopen twaalf maanden, wat wordt bevestigd volgens de laatste cijfers van NielsenIQ (P09). Het zal niemand verbazen dat deze prijsexplosie een invloed gehad heeft op de verkoop in de categorie, die met iets meer dan één procent is gedaald. “De charcuteriemarkt vertoont natuurlijk een gelijkaardige dynamiek als de FMCG-sector in zijn geheel”, vat Sophie Grandclaude, directeur commerciële ontwikkeling en merkmarketing bij Herta, het samen. “Het is een categorie die, net als alle andere FMCG-takken, in volume wordt beïnvloed door de huidige inflatie. De budgettaire druk op de consumenten is aanzienlijk, en heeft zich dan ook laten voelen. De prijzen voor charcuterie zijn gemiddeld met 9,9% gestegen en wat betreft ham zelfs met 11,1%. Dit houdt verband met de prijs van de grondstoffen afkomstig uit de landbouw, aangezien de prijs van varkensvlees in 2023 een recordniveau heeft bereikt, dit na een reeds bijzonder inflatoir 2022. Maar ook alle andere elementen wat betreft productie zijn getroffen door een zeer sterke kostenstijging: energie, vervoer, verpakking, lonen, enzovoort.” Tegen deze achtergrond van budgettaire druk op de gezinnen en om de verkoop desondanks te ondersteunen, hebben de promoties uiteraard een hoge vlucht genomen, met als bedoeling de producten van de categorie betaalbaar te houden, zoals Sophie Grandclaude illustreert: “Wat betreft de periode van januari 2022 tot vandaag is de promotionele verkoop in de segmenten waarin Herta actief is met 8% gestegen.”

Veranderende consumenten-gewoonten

Gaëtan Depuydt, salesmanager bij versgroothandel UpFresh, ziet echter ook nog een andere reden dan de inflatie om de (lichte) daling in de verkoop van charcuterie te verklaren. “Uiteraard zijn de prijzen van vleeswaren sterk gestegen als gevolg van de welbekende factoren zoals energie- en personeelskosten. We denken tegelijk echter niet dat de prijs de belangrijkste oorzaak is van de lichte daling die we nu ondervinden. Het heeft eerder te maken met de algemene dalende markttrend in de vleesconsumptie. Consumenten willen nog steeds betalen voor een goed stuk vlees, en om dat te doen zijn ze bereid om minder vaak vlees te eten, maar van een hogere kwaliteit.” Delhaize voert eveneens het argument aan van de veranderende consumptiegewoonten, en in het bijzonder de zoektocht van de klant naar gezondere producten, als een gedeeltelijke verklaring voor het gematigde verlies aan populariteit van charcuterieproducten.