Na de debatten van vandaag lijkt het bod van de Nederlandse groothandel Sligro voor de overname van de Metro-winkels meer dan ooit in pole position te liggen om goedgekeurd te worden door het Antwerpse Ondernemingsrechtbank. Een definitief besluit wordt in de loop van volgende week verwacht.

Vandaag vonden de verdedigden de vakbonden hun gezamenlijk standpunt rond het overnamebod voor Makro Cash & Carry Belgium, de moedermaatschappij van de merken Makro en Metro in België voor de Antwerpse Ondernemingsrechtbank. Hoewel er uiteindelijk voor Makro geen bod is, was de belangstelling voor Metro veel groter. Vandaag besprak de Antwerpse Ondernemingsrechtbank de gekregen aanbiedingen. Voor Metro waren er twee. De eerste is dat van Sligro, gecombineerd met die van de Limburgse groep Van Zon. Volgens de voorwaarden van dit bod zou Sligro 60 miljoen euro op tafel leggen om 9 (of 10) Metro-winkels over te nemen, terwijl Van Zon in ruil voor 400.000 euro de vestiging in Evergem zou kunnen overnemen. "Alleen de winkel in Antwerpen-Noord zou niet worden overgenomen, maar het personeel zou wel door Sligro opnieuw in dienst worden genomen", aldus Elisabeth Lovecchio, vertegenwoordiger bij de vakbond CNE.

Het tweede bod kwam van Vincent Nolf, de huidige CEO van Makro Cash & Carry Belgium, en bedroeg 110.000 euro. "Dit aanbod is zeer, zeer laag. Het is zelfs lager dan de liquidatiewaarde van het bedrijf", aldus de vakbondsvertegenwoordiger. “Om als een rechtvaardig bod beschouwd te worden en door de rechter te worden onderzocht, moet een bod ten minste gelijkwaardig zijn aan de waarde van een gedwongen liquidatie.” Ter compensatie had Nolf een garantie van de jobs in zijn bod opgenomen, die hij schatte op 20 tot 50 miljoen euro. "Vincent Nolf probeerde dit argument aan de rechter voor te leggen, maar de rechter vroeg of er jurisprudentie over bestond. En die was er niet," voegt Elisabeth Lovecchio eraan toe. Vincent Nolf bevestigde achteraf echter aan Gondola dat er inderdaad een jurisprudentie is aangehaald in de rechtbank. Daarnaast liet hij nog weten dat hij tot het einde heeft geprobeerd om het bedrag van zijn bod te verhogen, via andere investeerders, maar uiteindelijk zonder succes.

Oplossing in zicht voor Metro, Makro moet nog wachten

Tijdens de pleidooien hebben de vakbonden zich niet uitdrukkelijk voor het ene of het andere aanbod uitgesproken. "Toch was onze eis heel duidelijk", vervolgt Elisabeth Lovecchio. "Enerzijds willen we dat er nu en op lange termijn zoveel mogelijk werknemers worden overgenomen. Anderzijds willen wij dat het bedrag van de overname voldoende is om de ontslagvergoedingen te financieren van de ongeveer 1.400 Makro-werknemers die niet zullen worden overgenomen. De door de koper opgegeven financiële waarde is daarom dus ook van belang. En om volledig objectief te zijn, vergeleken met wat er nu op tafel ligt, zou het aanbod van Sligro, samen met dat van Van Zon, aan deze doelstelling voldoen.”

De definitieve beslissing van het hof wordt uiterlijk 7 of 12 december verwacht, al naargelang de bron. Dus het einde van de lange wachttijd is in zicht voor Metro. "Maar Makro wacht nog steeds”, benadrukt Elisabeth Lovecchio. "Het is nu noodzakelijk dat het snel gaat met het faillissement van het bedrijf en dat potentiële kopers zich melden. Achter de schermen gaan er geruchten de ronde dat verschillende bedrijven geïnteresseerd zijn in enkele van de Makro-winkels, maar voorlopig zijn dit slechts geruchten.”