GfK rapporteert voor de maand mei een terugval met 2,8% tegenover 2016 in de DIY Superstores.

Na een sterk begin van het jaar, bevestigen deze cijfers wat in de markt leeft: de sterke seizoensstart is zeker geen garantie van een algemeen sterk jaar.

Voor de eerste 5 maanden van 2017 zit de branche nog op een plus 1,8% inclusief expansie (of winkels die voorheen niet werden gemeten).

Op winkelbasis is de stijging 1,1%.

In welke productsegmenten er specifiek een terugval is, kan GfK ons op dit ogenblik nog niet meedelen, maar wij komen hier zodra mogelijk op terug.