De traditie herhaalt zich elk jaar weer: ook dit jaar zullen de 3 ‘Essential’-posters van de partij zijn. De eerste in de reeks is de beroemde ‘Shopper Marketing-poster’ waarop de uitgaven van huishoudens worden weergegeven aan de hand van 8 representatieve profielen. Deze gegevens worden door CPS GfK verzameld via een panel van 6.000 huishoudens.

Een uitgebreide analyse van het winkelgedrag in België, gemaakt door Gondola Academy en gebaseerd op de gegevens van CPS GfK, onthult de significante trends in uitgaven, winkelfrequentie en consumentenvoorkeuren voor verschillende type shoppers. Een analyse van de gegevens van de afgelopen jaren wijst op een algemene stijging van de uitgaven per koper en per persoon, die grotendeels toe te schrijven is aan de inflatie, met opmerkelijke verschillen tussen de verschillende type shoppers. Jonge alleenstaanden onder de 40 jaar en alleenstaanden tussen de 40 en 65 jaar komen naar voren als groepen met een duidelijke stijging in de uitgaven, terwijl verschillende huishoudtypes verschillende winkelpatronen vertonen, van frequentie tot voorkeuren voor de grootte van het winkelmandje. In dit artikel verdiepen we ons in deze verschuivingen en bieden we inzicht in hoe het consumentengedrag zich na de coronapandemie heeft ontwikkeld.  Voor sommige vergelijkingen gaan we terug tot 2017, toen de eerste Shopper Marketing-poster werd gemaakt.