Voedingsfederatie Fevia, supermarktvereniging Comeos en vertegenwoordiger van cosmetica- en schoonmaakproducenten Detic vragen bij de Raad van State de nietigverklaring van de verplichtingen die de gewesten opleggen op vlak van afvalpreventie en recyclage. Ze stellen dat het verantwoordelijke comité bij de gewesten zijn boekje te buiten gaat en een ongelijke situatie op de markt creëert.

Fevia, Comeos en Detic, de belangrijkste leden van Fost Plus, de vereniging die instaat voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen, vechten de verpakkingsverplichtingen aan die de Interregionale Verpakkingscommissie oplegt in een nieuwe erkenning. Ze trekken naar de Raad van State om een nietigverklaring te vragen van artikels 33 en 34, die concrete, resultaatgerichte verbintenissen opleggen aan de leden van Fost Plus op vlak van hergebruik en preventie van verpakkingen. Artikel 33 vraagt om een actieplan om eenmalige verpakkingen te vermijden en te verminderen, met als doel in 2029 eenmalige verpakkingen met 5% te verminderen tegenover 2023. Artikel 34 vraagt om een actieplan om het aandeel herbruikbare verpakkingen te stimuleren, met als doel een stijging van minstens 5% tegen 2029. Daarenboven legt de erkenning ook een minimumbudget van om en bij de 10 miljoen euro op voor zowel communicatie-acties als de uitvoering van de plannen.

Ongelijkheid

“De Interregionale Verpakkingscommissie overschrijdt daarmee haar competenties. Deze bepalingen creëren een ongelijkheid in de markt en zijn dan ook onaanvaardbaar voor de betrokken federaties”, zeggen Fevia, Comeos en Detic in een gezamenlijke verklaring. Over die ongelijkheid zeggen ze: “Het kan geenszins de bedoeling zijn dat bedrijven die hun uitgebreide productenverantwoordelijkheid reeds correct opnemen via het collectieve systeem van Fost Plus aan bijkomende verplichtingen onderworpen worden, terwijl bedrijven die de kosten gelinkt aan hun verpakkingen sowieso al niet dragen (zogenaamde freeriders) ook daaraan ontsnappen.” Hoeveel van die ‘freeriders’ er zijn, is niet duidelijk. Volgens de drie organisaties werd er ook niet nagegaan of de doelstellingen haalbaar zijn of niet en welke gevolgen ze hebben op economisch vlak en op milieuvlak. “Minder verpakkingen is inderdaad niet altijd beter voor het milieu. Een verpakking heeft als hoofddoel het product te beschermen en (voedsel)verlies tegen te gaan. Dit heeft een veel grotere impact dan minder verpakkingen.” De federaties vragen dat de twee artikelen aangepast worden. De Interregionale Verpakkingscommissie gaf in februari van dit jaar een nieuwe erkenning aan Fost Plus voor het inzamelen, verwerken en recycleren van verpakkingen voor een periode van vier jaar.