Retail Estates, eigenaar van meer dan 1.000 winkelpanden in de periferie van de steden, heeft gekozen voor Allego voor het installeren van laadpalen voor elektrische wagens op 40 van hun locaties. “Deze win-winsamenwerking biedt onze retailers en hun klanten een betrouwbare en duurzame dienstverlening”, aldus Koenraad Van Nieuwenburg, CIO van Retail Estates.

De installatie van elektrische oplaadpunten is vanuit zowel attractiviteits- als duurzaamheidsperspectief een sleutelfactor voor commercieel vastgoed. Allego, gespecialiseerd in het installeren van laadpalen voor elektrische auto’s, ontwikkelt zich dan ook pijlsnel. Deze ontwikkeling wordt in de hand gewerkt door de samenwerking met Retail Estates, dat meer dan 1.000 commerciële panden bezit verspreid over 160 locaties in België en Nederland. “Onze locaties, voornamelijk gelegen in de periferie van de steden, tellen maar liefst 35.000 parkeerplaatsen”, weet Koenraad Van Nieuwenburg, CIO van Retail Estates. “We hadden een betrouwbare en professionele partner nodig voor de uitrol van elektrische oplaadpunten. Daarom kozen we voor Allego.” Allego, dat al tien jaar actief is op de Belgische markt, heeft al laadpalen geïnstalleerd op niet minder dan 40 winkelsites die door Retail Estates worden beheerd. De overgrote meerderheid hiervan zijn veelal gemengde retailparken met een divers aanbod aan winkels zoals Action, Aldi, Bristol, Hubo en C&A. “Het doel van Allego is om eenvoudige, betrouwbare en betaalbare oplaadoplossingen te bieden op basis van 100% hernieuwbare energie”, verzekert ons Sander Sommer, Managing Director Benelux bij Allego. “Dit zijn zowel AC als HPC (ultrasnelle) laadpalen. Hiervoor hanteren we een A tot Z aanpak. We nemen de verantwoordelijkheid voor de bouw en exploitatie van het laadstation volledig over van de eigenaar van de locatie. Wat de toegankelijkheid van de laadpalen betreft, kunnen klanten voor hun oplaadbeurt contactloos betalen bij de terminal die we bij elk van de laadstations voorzien hebben. Onze laadoplossingen zijn steeds verbonden met ons eigen platform, de EV-Cloud. Dat platform biedt ons en onze klanten toegang tot een breed gamma aan functies en diensten, en biedt flexibiliteit die voldoet aan de behoeften en deze zelfs overtreft. Allemaal op een onafhankelijke, betrouwbare en veilige manier.”

Een partnerschap in lijn met de duurzaamheidsstrategie van Retail Estates

Er zijn twee belangrijke redenen waarom Retail Estates deze laadpalen wilde installeren. “Eerst en vooral is er het wettelijke aspect”, vervolgt Koenraad Van Nieuwenburg. “Vanaf 2025 zullen de Vlaamse, Brusselse en Waalse gewesten minimumquota toepassen voor de installatie van elektrische oplaadpunten, wat neerkomt op ongeveer 10% van het totale aantal parkeerplaatsen. De tweede reden is de noodzaak om een relevante service te bieden aan de ketens die deze van ons huren, en onrechtstreeks aan hun klanten. Aangezien onze locaties zich voornamelijk in de periferie van de steden bevinden, neemt het merendeel van het cliënteel van deze winkelketens de auto om hun favoriete zaken te bereiken. Boodschappen doen neemt gemiddeld tussen de 20 en 40 minuten in beslag, wat ideaal is om een auto op te laden bij een HPC (ultrasnelle) laadpaal. De oplaadpunten zijn niet alleen een dienstverlening voor het cliënteel, maar kunnen ook gebruikt worden door het winkelpersoneel en trekken zelfs nieuwe klanten aan die van die oplaadtijd gebruikmaken om hun boodschappen te doen.” Zoals Koenraad Van Nieuwenburg aangeeft, was het niet mogelijk geweest om een laadpark te installeren zonder een betrouwbare partner als Allego. “Met de huidige evolutie van de technologie en de regelgeving zouden we nooit in staat zijn geweest om de installatie van laadpalen intern te ontwikkelen”, geeft Koenraad Van Nieuwenburg, CIO van Retail Estates, inderdaad grif toe. “Allego is al tien jaar actief in deze markt waarop het met heel wat spelers samenwerkt, wat wil zeggen dat de expertise en betrouwbaarheid van het bedrijf onmiskenbaar zijn. We hebben een betrouwbare partner nodig, rekening houdend met het minimale partnerschap van 15 jaar en de verwachtingen van onze klanten met betrekking tot de betrouwbaarheid van de installaties. Bovendien is dit partnership in lijn met de duurzaamheidsstrategie van Retail Estates.”

Bornes de recharge, Allego
©

Allego

100% hernieuwbare energie

De samenwerking tussen Allego en Retail Estates is des te belangrijker omdat de installatie van laadpalen een langetermijnproject is. Het moet worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de eigenaars van de terreinen, niet met de huurders. “In het algemeen huren meer dan 80% van de beheerders van winkelketens hun panden”, verzekert Koenraad Van Nieuwenburg ons. “Als gevolg daarvan moeten zowel Allego als Retail Estates er zeker van zijn dat de investering in laadstations rendabel is om de levensvatbaarheid en winstgevendheid op lange termijn te garanderen. Naast installatie en onderhoud kan Allego ons inzicht geven wat betreft de relevantie van de oplaadpunten. De klanten van Retail Estates moeten deze ten volle kunnen benutten.” Het kostenplaatje van de installatie en het onderhoud van de oplaadinrichting valt inderdaad niet te onderschatten. “Niet alleen de initiële investering is van belang maar je moet ook in staat zijn om je laadpark op lange termijn te beheren, te onderhouden en in te grijpen waar nodig, wat betekent dat je personeel moet inzetten voor deze nieuwe vorm van dienstverlening, die je dagelijks moet beheren”, vervolgt Sander Sommer. Last but not least maakt de installatie van elektrische oplaadpunten deel uit van de algemene wens van zowel de bedrijven als de maatschappij in het algemeen om te evolueren naar een meer duurzame wereld. “Allego gebruikt 100% hernieuwbare energie. Duurzame mobiliteit verbetert de luchtkwaliteit in onze steden, beperkt de geluidsoverlast en versnelt de overgang naar een meer milieuvriendelijke wereld”, besluit Sander Sommer.

Allego, het grootste openbare oplaadnetwerk in België

Allego, opgericht in 2013 in Nederland en al tien jaar actief in België, beschikt officieel over het grootste openbare laadnetwerk in België, zowel wat AC als HPC (ultrasnel laden) betreft. “We hebben dit resultaat bereikt dankzij partners zoals Retail Estates, maar ook G&V en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (OMW) van het Vlaamse Gewest”, legt Sander Sommer, Managing Director Benelux bij Allego uit. “Je moet weten dat we ook oplaadoplossingen voor consumenten, bedrijven en lokale overheden aanbieden, niet alleen voor personenwagens maar ook voor motoren, bussen en elektrische vrachtwagens. In de retail hebben we al een paar klanten maar we willen ons netwerk nog uitbreiden. De detailhandel is immers een plek waar een bestuurder gemiddeld 30 minuten doorbrengt, wat meer dan genoeg tijd is om zijn batterij bij te vullen terwijl hij of zij boodschappen doet op een locatie waar niet alleen een foodretailer gevestigd is maar er zich ook andere verkooppunten en/of fastfoodzaken bevinden.” Allego is actief in niet minder dan 16 landen en biedt maar liefst 36.000 operationele oplaadpunten over heel Europa aan.

Meer info?

Als je contact wil opnemen:
Thomas Vandervecken
thomas.vandervecken@allego.eu 0476/60.17.30