De federale regering wil het mogelijk maken voor winkeliers om kleine winkeldiefstallen snel administratief af te handelen met een boete voor de dader. Dat werd beslist op de "superministerraad" van afgelopen zondag.

Winkeliers dienen niet altijd een klacht in bij een winkeldiefstal, omdat dit soort diefstallen al te vaak zonder gevolg blijven. Handelaars zien op tegen de procedure en doen in veel gevallen zelfs geen aangifte meer. Wordt er toch aangifte gedaan, dan wordt er geen prioriteit aan gegeven... Om daar verandering in te brengen, wil de federale regering-Michel een systeem invoeren waar een minnelijke schikking op burgerlijk vlak tussen de winkelier en de dader wordt omkaderd, zoals in Nederland. 

In het Nederlandse systeem, worden kleinere winkeldiefstallen administratief afgehandeld zonder dat de politie ter plaatse moet komen. De burgerlijke procedure vervalt, en de betrapte dief moet een schadevergoeding van 181 euro betalen aan de winkelier. Het project, dat in 2013 startte is een succes bij onze noorderburen. Zelfstandigenorganisatie Unizo pleit daarom al langer voor een invoering van een soortgelijke kordate aanpak in ons land. 

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) liet onlangs al in Gondola Magazine optekenen dat de Nederlandse aanpak bekeken werd door de regering. Op de afgelopen "superministerraad" werd ook effectief een stap in de richting van de "onmiddellijke minnelijke schikking" gezet. De regering-Michel zegt letterlijk dat ze het voorbeeld van de Nederlandse aanpak wil volgen. "Vertaald naar het Belgisch recht en de rechtspraktijk kunnen het openbaar ministerie, de politie en de zelfstandigenorganisatie een regeling (protocol) uitwerken. Het Belgische recht laat toe dat de winkelier en de dader een regeling tot schadevergoeding uitwerken bij dading", klinkt het in een persbericht van de minister.

Unizo reageert natuurlijk tevreden op de beslissing. "Het betekent voor onze handelaars een belangrijke stap vooruit dat nu ook onze regering de deur open zet voor een administratieve afhandeling", zegt topman Karel Van Eetvelt. "Wij bepleiten hier om bij dit soort kleinere diefstallen een forfaitair bedrag (181 euro) als 'dading' te hanteren, naar Nederlands voorbeeld. Zo'n vast bedrag heeft het voordeel van de praktische eenvoud, en sluit discussies over de exacte waarde van de gestolen goederen uit."

Fiscale stimulans elektronisch betalen 

Daarnaast besliste de regering-Michel ook om elektronisch betalen fiscaal te stimuleren. Concreet wil men investeringen in elektronisch betalen fiscaal aftrekbaar maken voor winkeliers. Een goede zaak, meent Unizo.