Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is samen met elf bedrijven gestart met het project ‘Fresh Food Logistics’ om na te gaan waar en hoe voedselverlies in de distributieketen kan vermeden of verminderd worden. Het beoogt niet alleen een optimalisatie van de logistieke keten van verse voeding, maar moet bedrijven helpen om zich voor te bereiden op nieuwe wetgeving terzake.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, belandt 45% van de Europese voedselproductie op de afvalberg. In Vlaanderen wordt het jaarlijks verlies aan voeding in de distributieketen geschat op 116.000 ton. Ook de Europese Commissie neemt de voedselverspilling ernstig en wil tegen 2030 het voedselverlies in de Europese Unie halveren. Wereldwijd – en ook in Vlaanderen – buigen beleidsmakers zich dan ook op wetgeving die deze verspilling moet tegengaan.

Sommige landen zijn zelfs al tot de daad overgegaan. Zo heeft in Frankrijk heeft het parlement in 2015 een wet goedgekeurd om voedselverspilling te voorkomen in de supermarkten. Vlaamse bedrijven moeten dus anticiperen op de strengere wetgeving rond voedselverspilling en met het project ‘Fresh Food Logistics’ wil het VIL hen hierbij helpen. Elf bedrijven nemen deel: Belgian New Fruit Wharf, Carrefour, Delhaize, Groupe Mestdagh, Imperial Meat Products, Kuehne+Nagel, La Lorraine Bakery Group, Retail Partners Colruyt, Special Fruit, Vleeswaren Depuydt (Fermette) en Willis Towers Watson (Gras Savoye).

Logistieke keten

Het project beoogt een optimalisering van de logistieke keten van verse voeding naar retailers om voedselverspilling te voorkomen. De afvalberg door productie of consumptie valt buiten het bereik van dit project. Het project start met een analyse van de knelpunten bij de deelnemende bedrijven. Wat zijn de kritische punten die aanleiding geven tot voedselbederf in de logistieke keten, van producent tot winkelkassa? Waar zijn de zwakke schakels? Waar liggen de opportuniteiten?

Ideaal logistiek concept

Daarna zullen de technologieën en de ondersteunende ICT- en communicatiesystemen (bv. voor ‘track and trace’) om bederf te voorkomen, in kaart worden gebracht. Tevens zal het VIL ‘best practices’ in binnen- en buitenland analyseren om een beeld te krijgen van de individuele bedrijfsinitiatieven en de samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Op basis van deze informatie gaat het VIL het ‘ideaal logistiek concept’ opstellen, zowel voor de organisatie (o.a. de processen van ‘forecast’ en vervaldata) als voor de technologie (voor monitoring van condities in de keten). Ook het kosten-baten plaatje komt aan bod. Tenslotte organiseert het VIL samen met de deelnemende bedrijven enkele praktijktesten waarin technologie en concepten kunnen uitgetest worden. Het project loopt tot februari 2018.