In de eerste drie maanden van het jaar verhoogde Nestlé zijn prijzen met bijna 10%, de stevigste prijsstijging in meer dan drie decennia. Toch zag het een lichte verbetering in zijn verkoopvolume tegenover een kwartaal eerder. De omzet steeg met 5,6% tegenover een jaar eerder.

Nestlé, het grootste voedingsbedrijf ter wereld, bekend van onder meer Aero, Perrier en Nespresso, heeft de stijging van de grondstoffenprijzen de voorbije maanden deels doorgeschoven naar retailers en consumenten. De prijsverhogingen bedroegen gemiddeld 9,8%, maar daar tegenover stond een daling van slechts 0,5% in volume, blijkt uit de kwartaalresultaten die het bedrijf bekend maakt. Dat is een pak minder dan op het eind van het vorige kwartaal, toen er een volumedaling van 2,6% was. Tegenover een jaar eerder steeg de omzet met 5,6%, wat aan de prijsstijgingen te danken is. CEO Mark Schneider zegt dat het bedrijf hard gewerkt heeft om het volume op peil te houden. Hij noemt de doorgevoerde prijsstijgingen ‘verantwoordelijk’ en nodig om goed om te gaan met “de blijvende druk van twee jaar kosteninflatie”. De beperkte afname in volume was vooral te danken aan kindervoeding en snoepgoed, waaronder in de eerste plaats KitKat. De kwartaalresultaten van Nestlé en andere voedingsbedrijven zijn belangrijk omdat ze aangeven in hoeverre consumenten na een lange periode van hoge inflatie in staat en/of bereid zijn om verdere prijsstijgingen te accepteren.