Philippe Chapuis, senior analytical consultant bij Nielsen, deelt zijn visie over het afgelopen jaar en werpt een blik op de toekomst van retail. Een kleine preview van zijn uiteenzetting tijdens de Gondola Gala Night op 17 februari. 

Wat waren volgens u de belangrijkste momenten van 2021?

2021 was opnieuw een jaar van onzekerheid voor de FMCG-sector. De impact van de coronacrisis was aanzienlijk, vooral op de verkoop. Wij hebben vastgesteld dat de trends van 2020 werden bevestigd en dat er op het gebied van e-commerce veel is veranderd. Veel producten die vroeger in bars of restaurants werden geconsumeerd, worden nu gekocht voor thuisconsumptie, wat de verkoop zeker boost.

Zal 2022 een voortzetting worden van 2021 of wordt het helemaal anders?

2021 was een soort overgangsjaar in die zin dat het de trends van 2020 bevestigde. 2022 wordt waarschijnlijk een scharnierjaar. Afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie kunnen zich nog meer negatieve ontwikkelingen voordoen. De belangrijkste zorg zal de stijging van de grondstofprijzen zijn. We zullen zeker vrij negatieve gevolgen zien voor de volumes, met een vrij sterke druk op de markt, wat zich zowel bij de retailers als bij de fabrikanten zal laten voelen. Wij verwachten dan ook dat de prijzen zullen stijgen, waardoor de volumes zullen dalen, en dit zal waarschijnlijk leiden tot aanzienlijke verschillen in het consumentengedrag. Wij denken in het bijzonder aan bepaalde private labels die enigszins onder de crisis hebben geleden, maar die nu aan kracht kunnen winnen. Een ander voorbeeld is de hard discount, die het vrij goed doet en die nog meer van de situatie zou kunnen profiteren. Het moet wel gezegd worden dat de verkoop in 2021 veel hoger lag dan in 2019, wat in de toekomst voor nog hogere volumes kan zorgen.

Hoe kunnen we ons voorbereiden op mogelijke negatieve ontwikkelingen?

Het is op het ogenblik vrij moeilijk te voorspellen, maar bij Nielsen denken wij dat de prijzen met 3 à 5% kunnen stijgen. Dit zijn niveaus die we al in 2008 en 2009 zagen tijdens de economische crisis. We zullen dit jaar een sleutelmoment bereiken op de markt. Er zal veel gestreden worden. Er komt waarschijnlijk een terugkeer van bepaalde private labels, een toegenomen populariteit van hard discounters... 2022 zal een echte uitdaging zijn voor de merken, die hun prijsverschillen zullen moeten rechtvaardigen. Er zullen ook meer consumentenbehoeften komen op gebieden als thuisverbruik, duurzaamheid en gezondheid. Het gedrag van de consument zal ook worden beïnvloed door de media en de communicatie over het onderwerp. Als wij een "angstklimaat" scheppen, zal dat klanten enkel nog banger maken en een impact hebben op het consumentengedrag. 

Kunnen we dezelfde groei verwachten als in 2020 en 2021?

Het goede van 2021 is dat we rond mei en juni het langverwachte “nieuwe normale" hebben bereikt. Bars en restaurants waren weer open, de maatregelen waren iets minder streng en er was een beetje meer sociale vrijheid. Over het algemeen stelden we vast dat de verkoop ruim boven die van 2019 lag en rond de +4 of +5% schommelde. Als de situatie hetzelfde blijft als vorig jaar, kunnen we ervan uitgaan dat er opnieuw meer zal worden verkocht dan in 2019. Een van de redenen daarvoor is dat we veel meer thuis blijven. Doordat we nog maar twee of drie keer per week naar het werk zullen gaan, zullen we meer thuis consumeren. Op middellange termijn, over verschillende jaren, zullen we waarschijnlijk hogere verkoopcijfers zien dan in de periode vóór de crisis.

Welke thema's zult u behandelen tijdens de Gondola Gala Night?  

Wij zullen de balans opmaken van 2021 en zullen de belangrijkste kwesties voor 2022 bespreken, te beginnen met de prijsstijgingen, dat het hoofdthema van het jaar zal blijven. Wij zullen ook onze visie geven over de toekomst. Dit zijn slechts enkele thema's, de rest moet je maar ontdekken tijdens de Gala Night.

Gondola Gala Night

Wilt u meer horen van Philippe Chapuis? Schrijf u dan in voor de Gondola Gala Night op 17 februari.

 

Klik hier!
Gondola Gala Night