Het openbaar ministerie heeft voor de correctionele rechtbank van Brussel een geldboete geëist van de NV Etablissementen Frans Colruyt en de NV Colruyt Group Services wegens illegale reclame voor tabaksproducten.

Het parket is van oordeel dat de prijsverlagingen die Colruyt gaf op tabakswaren reclamepraktijken waren. En tabaksreclame is al sinds 1997 verboden.

Colruyt zou volgens het openbaar ministerie dat verbod op 4 manieren geschonden hebben:

  • door tabak onder prijs vermeld op de zegel te verkopen
  • door het geven van kortingen op basis van de hoeveelheid aangekochte producten
  • door het geven van extra kortingen
  • door korting te geven op tabaksproducten als kampaankopen voor jeugdbewegingen.

De advocaten van Colruyt zijn het niet eens met die redenering. “De prijs op de fiscale zegels wordt bepaald door de fabrikanten. Volgens de Europese verdragen en richtlijnen kan de fabrikant aan de detailhandelaar geen minimumprijzen opleggen. Een verbod om onder de prijs op de fiscale zegel te verkopen zou dus ingaan tegen het Europees recht”, pleitte meester Herman De Bauw.

“Vermelden dat die niet voor tabaksproducten gelden, zou net de aandacht trekken op tabaksproducten en net het tegenovergestelde bereiken dan wat het parket en de FOD Volksgezondheid betrachten”, reageerde hij op de andere 3 punten.

Het exacte bedrag van geëiste boete is op dit moment niet bekend. Het openbaar ministerie zou hebben verwezen naar een boete van € 100.000 die Colruyt eerder werd opgelegd door de FOD Volksgezondheid, maar weigerde te betalen. De rechtbank doet uitspraak op 10 mei.

Lees ook: Colruyt voor de rechter wegens inbreuk op tabakswetgeving