De aangekondigde overname van de NV Huyghebaert door Groep Heylen is op het ultieme moment vastgelopen nadat de familiale aandeelhouders een nieuwe CEO aanstelden. Volgens Groep Heylen maakt dat de geplande overname onmogelijk.

Gisteren raakte bekend dat CEO Philippe Nowé de Groep Huyghebaert verlaat en wordt opgevolgd door Koen Torfs. Hij werd aangesteld door de familiale aandeelhouders, die hun aanwezigheid in het bedrijf versterkten met de toetreding van vier vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur (Monique Huyghebaert, Evelyne Mathot, Jean-François Thibaut en André Mathot). Groep Heylen heeft geen begrip voor de beslissing.

“Bij een overname zijn er twee sleutelmomenten”, verklaart Wim Heylen. “Eerst is er de ondertekening en dan de technische afhandeling. Op dat laatste moment hebben de aandeelhouders gemeld dat een deel van de overeenkomst niet kon nageleefd worden. Bovendien werd de CEO van de NV Huyghebaert, waarmee wij constructief samenwerkten, door de aandeelhouders eenzijdig vervangen door een crisismanager. Wij begrijpen beide onverwachte wendingen totaal niet.”

Over de verdere ontwikkeling van dit dossier kan en wil Wim Heylen geen verdere uitspraken doen. “Wij zijn vooral teleurgesteld. Wij waren zeer enthousiast over het project dat voorlag.” De overname staat alleszins op de helling. “Wij hopen dat we met de familiale aandeelhouder van de NV Huyghebaert een schikking kunnen vinden. En dan eindigt dit verhaal voor ons”, verklaart Heylen nog.